Niebieska karta przeciw przemocy

816

Przemoc w rodzinie tzw. domowa zachodzi, kiedy członek rodziny, mąż, żona lub partner próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów, etc., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie. W Polsce nadal jest niestety problemem czterech ścian. Jest otoczona tabu, dlatego nierzadko długo nie wychodzi na światło dzienne. Choć coraz więcej wzrasta świadomość społeczna i coraz więcej jej ofiar decyduje się zmienić swoje życie. Nie zostają same – od kilku lat przy gminnych ośrodkach pomocy społecznej działają specjalne zespoły interdyscyplinarne, w których pracują specjaliści, mogący pomóc w rozwiązaniu wielu problemów.

Bo problem najczęściej dotyka nie jednej, czy dwóch osób, pokrzywdzonej i sprawcy, ale całej rodziny – mówi Joanna Boćko – Sorna, przewodnicząca zespołu interdyscyplinarnego w Wiszni Małej, jednego z najlepiej działających w powiecie.

Jak wyjaśniła przewodnicząca, zespół zbiera się rzadko, raz na trzy miesiące, ale jego członkowie tworzą grupy robocze współpracujące bezpośrednio z rodzinami, w których są problemy. Ile jest takich grup? Aktywnie działa około dziesięciu do kilkunastu. Wszystko zależy od tzw. niebieskich kart, zakładanych dla rodzin. Niebieska karta oznacza, że tej rodzinie trzeba pomagać i nie jest to pomoc jednorazowa.

Co to jest „niebieska karta”?

Jest to dokumentacja założona dla rodziny, w której wystąpiła przemoc i zawiera opis problemu, wymienia też wszystkie biorące w nim udział osoby. Karta może zostać założona przez policję, ośrodek pomocy społecznej, jak i gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych. Takie karty może założyć również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ale i szkoła.

Wypełnienie „niebieskiej karty” nie jest jednak równoznaczne ze złożeniem zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Nie stanowi więc podstawy do wszczęcia postępowania karnego. Jednak w przypadku złożenia zawiadomienia i wszczęcia postępowania może ona zostać wykorzystana jako dowód procesowy, np. podczas rozprawy rozwodowej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here