Wszyscy oborniccy sołtysi już wybrani

906
W głosowaniu podczas zebrania wiejskiego w Osoli wzięło udział ponad 80 osób.

Wybory sołtysa wsi to wielkie wydarzenie dla mieszkańców. Bycie sołtysem to bardzo odpowiedzialna funkcja, czasem niewdzięczna. Sołtys to swego rodzaju łącznik pomiędzy mieszkańcami sołectwa a władzą lokalną. Wie o wszystkich problemach i bolączkach wsi, niejednokrotnie „wydeptuje ścieżki do urzędu” w sprawie budowy drogi, chodnika, pieniędzy na świetlicę, zagospodarowanie skweru czy funduszów na festyn i imprezę wiejską. Niektóre wsie, choć małe, mające obrotnego szefa samorządu wiejskiego, potrafią zdziałać naprawdę wiele, a jeśli jeszcze rada sołecka to ludzie chcący aktywnie działać na rzecz społeczności – wtedy to układ doskonały. Są i takie sołectwa, które zostały zwaśnione dawnymi zatargami i działa się w nich wyjątkowo trudno.

W gminie Oborniki Śląskie po ostatnich wyborach pojawiło się sporo nowych nazwisk, ale są i tacy sołtysi, którzy funkcję pełnią już kolejną kadencję.

W większości sołectw wybory przebiegały bardzo spokojnie, choć po pierwszym zebraniu wiejskim trzeba było odczekać pół godziny, aby zwołać zgodnie z prawem kolejne. Nie we wszystkich wsiach są świetlice wiejskie czy też inne budynki użyteczności publicznej, dlatego też zebrania wiejskie odbywały się w mieszkaniach urzędujących sołtysów (taka sytuacja była na przykład w Borkowicach). Zebranie wiejskie to także doskonała okazja, aby zadać pytania przedstawicielowi władzy gminnej. W gminie Oborniki Śląskie w zebraniach uczestniczył burmistrz Arkadiusz Poprawa, wiceburmistrz Henryk Cymerman, a także sekretarz Leszek Pawlak. Mieszkańcy bardzo często pytali o remonty dróg gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, a możliwość skanalizowana miejscowości, o wysokość funduszu sołeckiego, a także o wiele, wiele innych spraw.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here