Szkodliwy proceder – wypalanie traw!!!

240
Wypalanie traw jest szkodliwe i niebezpieczne.

W naszym społeczeństwie pokutuje mit, że jest to najtańsza forma użyźniania gleby oraz walki z chwastami i szkodnikami. To nieprawda! Naukowcy dawno udowodnili, że takie pożary są szkodliwe dla środowiska. Jest to tylko brutalny sposób niszczenia roślin i zabijania zwierząt przynoszący jedynie szkody. Jest także bardzo niebezpieczny dla ludzi.

Zagrożenie pożarowe i wpływ na ludzi. W czasie pożaru łąki mogą zginąć ludzie, często właśnie ci, którzy ją podpalili. W sprzyjających warunkach pożar często się rozprzestrzenia i nie ma możliwości zapanowania nad nim. Ogień może się przenieść na zabudowania. Poza tym snujące się dymy powodują złą widoczność na pobliskich drogach i co za tym idzie, mogą być przyczyną wypadków. Ogień jest też niebezpieczny dlatego, że tysiące pożarów w skali kraju dostarczają do atmosfery niewyobrażalne ilości szkodliwych substancji.

W ogniu giną zwierzęta. Pożary niszczą miejsca lęgowe wielu ptaków gniazdujących na ziemi i w strefie krzewów. Palą się gniazda z jajeczkami lub pisklętami. Giną zwierzęta leśne i domowe. Także wiele mniejszych, pożytecznych kręgowców (żaby, jaszczurki, ropuchy), bezkręgowców (dżdżownice, pająki, wije), ssaków (krety, jeże, zające). To bezsensowna śmierć. Wszystkie te zwierzęta są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu. To właśnie one regulują poziom szkodników i przyczyniają się do użyźniania gleby. Przykładowo jedna kolonia mrówek może zniszczyć do czterech milionów szkodliwych owadów rocznie.

Negatywne skutki dla rolnictwa. Łąki po wypaleniu zazielenią się, ale będą bezwartościowe, bo zginęła cała mikrofauna i mikroflora użyźniająca glebę. Wypalanie, nawet jednorazowe, obniża wartość plonów nawet do ośmiu procent. Po takim „zabiegu” ziemia potrzebuje kilku lat, aby się zregenerować. Pożar niszczy warstwę próchnicy, a wraz z nią wszystkie organizmy niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Ostatecznym jego skutkiem jest erozja gleby. Jest to również marnotrawstwo, bo wypalana mogłaby zostać wykorzystana inaczej (siano, pasza).

Razem z łąkami giną lasy. Ogień szybko się rozprzestrzenia i kolejnym mitem jest przekonanie o kontrolowaniu go przez podpalacza Z dużym prawdopodobieństwem pochłonie las, jeśli spotka go na swojej drodze. Zginą leśne zwierzęta i rośliny, i unicestwiony zostanie kolejny ekosystem. Odtworzenie go, nawet z pomocą człowieka, zajmie przyrodzie wiele lat.

Prawo polskie a wypalanie traw. Wypalanie traw jest przestępstwem, regulują to odpowiednie zapisy. Podpalacz może zostać ukarany aresztem lub grzywną. Rokrocznie akcje strażaków gaszących skutki pożarów łąk kosztują budżet państwa wielkie pieniądze, które mogłyby być przeznaczone na inne cele.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here