Malin wsią przyszłości

788

Cała proceduralną część zebrania bardzo sprawnie przeprowadził wójt Jakub Bronowicki. W pierwszym punkcie zebrania wybrana została komisja skrutacyjna w osobach: Marzanna Jurzysta – Ziętek, Bartosz Ryszkowski, Adam Mytnik i Sylwia Kowalska. Wspierał ją pomocą techniczną sekretarz gminy Mariusz Fedzin. W punkcie drugim wybierano sołtysa. Sala zgłosiła Dorotę Kuletę. Po tym zgłoszeniu wójt jeszcze dłuższą chwile namawiał salę, by zgłaszała dalsze kandydatury. Zapanowała cisza i dopiero gdy przyjęto zgłoszoną kandydaturę Doroty Kulety rozległy się rzęsiste oklaski. Po tych brawach było już wiadomym, kto będzie gospodarzem wsi na następne cztery lata. Dorota Kuleta otrzymała 45 głosów na 48 głosujących. Wybory rady sołeckiej trwały dłużej. Sala zgłosiła 9 kandydatur. Wybrano czteroosobowy skład rady: Sylwia Jędroń, Paweł Bednarz, Zofia Dudzik i Waldemar Kuryłek. W ten sposób została zakończono część proceduralna zebrania. Rozpoczęła się dyskusja, w której naradzano się nad wieloma sprawami. Rozpoczęła ją pani sołtys informacją o dokonaniach sołtysa, rady sołeckiej, stowarzyszenia działającego na rzecz wsi. Obok modernizacji ulic, oświetlenia drogi głównej, boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci wskazywała na działania kulturalne, porządkowe, informacyjne, organizacji imprez itp., itd. Mówiąc o Grupie Odnowy Wsi przypomniała o zdobyciu nagrody, wyróżnienia – Super Samorząd, Najpiękniejsza Wieś Dolnośląska. Tą listę dokonań zamknęła Marzanna Jurzysta – Ziętek, radna rady powiatu, a zarazem przewodnicząca miejscowego stowarzyszenia, dziękując wielu mieszkańcom za współpracę i prace wykonywane na rzecz wsi. W tym miejscu warto dodać, że lista dokonań zaprezentowana na tym zebraniu mogłaby być prostą instrukcją, co można zrobić na wsiach, aby stawały się siedliskami nowoczesności i konstruktywnej współpracy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here