Ruszyła rekrutacja do przedszkoli. Gdzie są wolne miejsca?

1289

Wielu pracujących rodziców czeka na nabór z ogromną nadzieją, że ich dziecko zostanie przyjęte do przedszkola. Maluchami zajmują się mamy, czasem babcie i dziadkowie, a czasem do opieki nad dzieckiem trzeba zatrudnić opiekunkę, a to spory wydatek. Do tej pory tak zwany obowiązek przedszkolny dotyczył dzieci uczęszczających do „zerówek” w przedszkolach lub przy szkołach. I to właśnie dzieci, które w roku szkolnym 2015/2016 będą miały rocznikowo 5 lat, muszą zostać przyjęte do zerówki. Ze względu na ogromną liczbę szkół i przedszkoli, a także punktów przedszkolnych podajemy Państwu informacje dotyczące największych placówek. Szczegóły rekrutacji dostępne są na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli i szkół. Rekrutacja jest już również prowadzona do niepublicznych i prywatnych przedszkoli i punktów przedszkolnych. Pamiętajmy, że jeżeli dziecko realizuje „obowiązek przedszkolny” poza swoją gminą, to odpowiednia jednostka może wymagać zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Trzebnica

Jak poinformowała nas Agnieszka Moździerz, dyrektorka trzebnickiego ZAPO, rekrutacja do „zerówek” w gminie Trzebnica będzie przeprowadzana także w szkołach wiejskich. W Szkole Podstawowej w Kuźniczysku będzie prowadzona rekrutacja do klasy 0 na rok szkolny 2015/16 dla dzieci zamieszkałych w miejscowościach: Jaźwiny, Blizocin, Masłowiec, Kuźniczysko, Skoroszów. Liczba miejsc 22. W SP w Boleścinie będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci do klasy zerowej na rok szkolny 2015/2016. Maksymalnie zostanie przyjętych 25 uczniów. W SP w Ujeźdźcu Wielkim będzie przeprowadzona rekrutacja dzieci do trzech klas zerowych na przyszły rok szkolny. Maksymalnie zostanie przyjętych 75 dzieci. W SP nr 3 w Trzebnicy w roku 2015 nie będzie rekrutacji do oddziałów przedszkolnych, natomiast w SP nr 2 w Trzebnicy będzie przeprowadzona rekrutacja do 2 lub 3 klas zerowych w roku szkolnym 2015/2016, zależeć to będzie od liczby utworzonych klas I.

Jeśli chodzi o Przedszkole Publiczne nr 2 w Trzebnicy, to zgodnie z regulaminem rekrutacji od dnia 1 marca do 10 kwietnia. można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. Rekrutacja dotyczy dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szacunkowo przewiduje się około 90 wolnych miejsc. W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Trzebnicy na rok szkolny 2015/2016 nie prowadzi się naboru do grupy żłobkowej, natomiast dla dzieci z rocznika 2012, czyli dzieci 3-letnich, nabór jest prowadzony. Przedszkole będzie miało 32 nowe miejsca dla trzech roczników dzieci – mówi Agnieszka Moździerz i dodaje, że od 2017 roku prawo do edukacji przedszkolnej będą miały dzieci 3 – letnie. – Dlatego też, gmina Trzebnica zadba o odpowiednie przygotowanie miejsc, by zaspokoić zapotrzebowanie rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola. Miejsca takie zostaną zorganizowane w przedszkolach prowadzonych przez gminę lub przez organ niepubliczny, który zdecyduje się przyjąć zasady obowiązujące przedszkola gminne – dodaje szefowa ZAPO.

Jeśli chodzi o przedszkole integracyjne, to tu zapisy trwają cały rok, a dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. W każdej grupie wiekowej są maksymalnie 3 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych.

Oborniki Śląskie

W tym roku zapowiada się prawdziwa rewolucja w przyjmowaniu do zerówek. Wiadomo, że w SP nr 2 rekrutacja będzie prowadzona do dwóch oddziałów, natomiast w SP nr 3 nie będzie zerówek. Jeśli chodzi o Publiczne Przedszkole przy ul. Sikorskiego, to zyska ono nową, dodatkową lokalizację. – Najprawdopodobniej wszystkie zerówki, te, grupy które już funkcjonują i nowo utworzone zostaną przeniesione do budynku przy ul. Kownackiego, jednego z budynków gimnazjum, który zostanie całkowicie odseparowany od szkoły – powiedziała nam wicedyrektorka przedszkola Mieczysława Żuk i dodała, że będzie to zupełnie osobny budynek, z oddzielnym wejściem, tylko dla przedszkolaków. Jak dodała, wszystkie szczegóły tej operacji są właśnie uzgadniane z władzami gminy. Dzięki przeniesieniu zerówek być może uda się przyjąć do przedszkola wszystkie dzieci, ale czy tak się stanie na pewno – to okaże się w kwietniu, ponieważ rodzice mogą składać wnioski do 30 marca (przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat).

Małgorzata Królik, dyrektorka Żłobka Miejskiego w Obornikach Śl. mówi, że dzięki zwolnieniu miejsc w przedszkolu, a także wyremontowaniu sal w żłobku, możliwe będzie przyjęcie sporej liczby maluchów. Wiadomo już, że w tym roku nie będą przyjmowane dzieci urodzone w 2012 roku.Wnioski można składać do 30 kwietnia.

Na terenie gminy prowadzona będzie rekrutacja do przedszkola w Pęgowie, gdzie podania należy składać do 31 marca, przyjmowane będą dzieci z roczników 2012, 2011, 2010. Obowiązek przygotowania przedszkolnego będą mogły realizować dzieci w szkołach w Pęgowie, Urazie i Osolinie (szczegółowe informacje na stronach internetowych). Trzeba pamiętać, że w gminie Oborniki Śląskie jest wiele prywatnych i niepublicznych przedszkoli, które również rozpoczęły rekrutację.

Żmigród

W mieście działa jedno Publiczne Przedszkole „Zielona Dolina”. Rekrutacja odbywa się tu od 11 do 31 marca. Do przedszkola powinni zapisywać swoje dzieci rodzice 5-latków, ponieważ jak nas poinformowała dyrektorka przedszkola Mirela Skaczyło, w tym roku w SP w Żmigrodzie nie będzie zerówek. – Nie chciałabym przedwcześnie się cieszyć, ale z danych liczbowych jakie posiadam wynika, że w najbliższych latach nasze przedszkole powinno zaspakajać potrzeby na miejsca w przedszkolu dla całego miasta. W rocznikach jest po około 70 dzieci, a taką ilością miejsc dysponujemy. Nasza gmina ma bardzo dobry system i sieć przedszkoli, ponieważ przy każdej szkole wiejskiej jest punkt przedszkolny i prowadzona jest także rekrutacja do zerówek – powiedziała dyrektorka.

Prusice

W mieście od lat działa prywatne przedszkole Calineczka. – U nas miejsc nie powinno zabraknąć. Cały czas prowadzimy rekrutację, przyjmowane są dzieci od 3 lat – powiedziała nam dyrektorka i właścicielka Calineczki Beata Maczuga. W przedszkolu rodzice, oprócz opłaty za wyżywienie, płacą miesięczne czesne w wysokości poniżej 170 zł (w tym są zajęcia logopedyczne), a placówka jest czynna od godz. 6.30 do 16.30. Właścicielka w poprzednich latach zapraszała dzieci z innych gmin, dla których nie było miejsca w pobliskich przedszkolach.

Prusice mają doskonale rozwiniętą sieć punktów przedszkolnych, które w większości działają w świetlicach wiejskich. W Skokowej, a także w Strupinie funkcjonują szkoły podstawowe, w których zainteresowani mogą dopytywać o rekrutację do zerówek. Od 1 do 31 marca trwa nabór do grup „zerówkowych” przy Zespole Szkół w Prusicach.

Wisznia Mała

Jak poinformowała nas Karolina Kempiszak, kierownik SAPO, rekrutacja do przedszkoli jest rozpoczęta i będzie trwała do końca marca. W Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie jest ogólnie 100 miejsc, w Publicznym Punkcie Przedszkolnym „Pluszowy kącik” w Ligocie Pięknej jest 25 miejsc.

We wszystkich szkołach podstawowych będzie prowadzona rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (kl. „0”), tj. SP w Psarach, SP w Szewcach w Zespole Szkolno – Przedszkolnym, w SP w Krynicznie w Zespole Szkół, a także w SP w Wiszni Małej. W każdej ze szkół planujemy po jednym 25-cioosobowym oddziale. Kryteria rekrutacji zostały określone zgodnie z wytycznymi zmienionej Ustawy o systemie oświaty w art. 20 c oraz kryteriami wprowadzonymi obligatoryjnie przez organy prowadzące, dotyczącymi II etapu postępowania rekrutacyjnego. Dla dzieci 3- letnich rekrutacja będzie prowadzona w Przedszkolu Publicznym w Strzeszowie oraz w Punkcie Przedszkolnym „Pluszowy kącik” w Ligocie Pięknej – mówi Karolina Kempiszak i dodaje, że Ustawa o systemie oświaty nie mówi nic o obowiązku przedszkolnym dla 3 i 2 – latków. – Mówi natomiast o zapewnieniu przez gminę, powiat lub miasto miejsca dla dzieci 3-letnich od 1 września 2017 r., a dla 4-latków od 1 września 2015 roku. Oczywiście mamy alternatywne rozwiązania na powiększenie liczby miejsc przedszkolnych w taki sposób, by spełnić wymogi ustawy, np. przygotowane pomieszczenia w Piotrkowiczkach po zlikwidowanym niepublicznym punkcie przedszkolnym. Dysponujemy także miejscami w niepublicznych placówkach, a są to 3 niepubliczne przedszkola, 1 niepubliczny punkt przedszkolny oraz 2 niepubliczne żłobki.

Zawonia

W gminie funkcjonuje jedno przedszkole publiczne, które znajduje się przy szkole. Rekrutacja rozpoczęła się 3 marca i potrwa do 31 marca.

Dla trzylatków przygotowujemy jeden oddział, do którego będzie mogło uczęszczać 25 dzieci. W sumie w przedszkolu mamy 75 miejsc – powiedziała nam sekretarz gminy Zawonia Paulina Kozłowska.

Jeśli chodzi o „zerówki”, to więcej informacji można uzyskać w Zespole Szkół w Zawoni i w ZS w Czeszowie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here