Kiedy możemy ubiegać się o świadczenia z OC?

98

Czym jest polisa OC?

Przede wszystkim wyjaśnić należy, czym jest polisa odpowiedzialności cywilnej, popularne OC? Otóż, jest to taki produkt ubezpieczeniowy, którego zadaniem jest ochrona interesów osób poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach. Dzięki polisie OC poszkodowany zyskuje pewność, że poniesione przez niego straty zostaną odpowiednio skompensowane, bez konieczności dochodzenia ich od sprawcy. Polisa OC to korzyść również dla potencjalnego sprawcy zdarzenia, który posiadając ją, zyskuje pewność, że w przypadku zawinienia wypadkowi nie będzie musiał płacić sam lub zadłużyć się, aby zadośćuczynić poszkodowanemu.

Wśród polis OC wyróżnić można ubezpieczenia obowiązkowe oraz dobrowolne. Obowiązkowe to chociażby ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów, rolników, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, organizatorów imprez masowych, prawników (komorników, adwokatów, radców prawnych) etc. Ubezpieczenia dobrowolne, to chociażby te, które nabywane są przez właścicieli nieruchomości.

Zdarzenia objęte świadczeniami OC

W praktyce najczęściej wypłacane są świadczenia związane z wypadkiem komunikacyjnym. O takie świadczenie możemy ubiegać się w przypadku, gdy kierowaliśmy pojazdem i nie jesteśmy sprawcą zdarzenia lub też gdy podróżowaliśmy samochodem w charakterze pasażera (w tym przypadku nie ma znaczenia, czy nasz kierowca był sprawcą czy poszkodowanym). O odszkodowanie z polisy OC sprawcy mogą ubiegać się również piesi, rowerzyści, a także osoby postronne (na przykład pasażerowie na przystanku), jeżeli z nie swojej winy zostali poszkodowani w wypadku komunikacyjnym. W sytuacji, gdy osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym poniosła śmierć, o świadczenia mogą ubiegać się członkowie rodziny (o ile wykażą zasadność świadczenia).

Świadczenia przysługują również osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, jeżeli do naprawienia ich zobowiązany jest albo rolnik, albo osoba prowadząca z rolnikiem gospodarstwo domowe, albo też osoba pracująca w gospodarstwie rolnym. Dodajmy, że wypadek w gospodarstwie rolnym, oprócz typowych zdarzeń, może oznaczać na przykład pogryzienie osób postronnych przez psy poza terenem gospodarstwa – jeżeli tylko psy te pełniły funkcje gospodarcze (na przykład pilnowały obejścia).

Coraz większą popularnością cieszą się świadczenia wypłacane w związku z błędami medycznymi. Błędem medycznym jest nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, stomatologa, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, powodujące szkodę pacjenta, w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. Coraz częściej poszkodowani pacjenci decydują się na dochodzenie swoich praw, przełamując barierę strachu i niechęci do procesowania się z lekarzami.

Świadczenia odszkodowawcze przysługują nam również w sytuacji, gdy na uszkodzonej nawierzchni uszkodzimy swój pojazd, gdy wskutek nieodśnieżenia chodnika pośliźniemy się, a także gdy potrącimy zwierzynę leśną, a przy drodze nie będzie odpowiedniego oznakowania ostrzegającego.

W kolejnym artykule przedstawimy Państwu informacje na temat świadczeń, jakich możemy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy nieszczęśliwego zdarzenia. A już teraz zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą redakcją i podzielenia się swoimi doświadczeniami w bojach z ubezpieczycielami.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here