Wszyscy sołtysi już wybrani

488

Żmigród to jedna z gmin, która najszybciej uporała się z przeprowadzeniem wyborów na sołtysów i do rad sołeckich. W większości sołectw zebrania wiejskie przebiegały spokojnie, a przy okazji wizyty włodarza gminy mieszkańcy pytali o wiele nurtujących ich spraw.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Żmigrodzie, która odbyła się w środę 25 lutego, burmistrz i przewodniczący rady podziękowali sołtysom za ich dotychczasową pracę, pogratulowali tym, którzy zostali wybrani po raz pierwszy, a także tym wybranym na kolejną kadencję.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here