Dokąd dzwonić, gdy ranne zwierzę potrzebuje pomocy?

1835

W przypadku znalezienia rannego psa lub kota należy skontaktować się z urzędem gminy. Po godzinach pracy urzędu obowiązki przejmuje straż miejska w gminach, które ją mają.

W godzinach od 22 do 7 rano dzwonimy na policję, która powinna skontaktować się z osobą, która zapewni zwierzęciu pomoc. Trzebnica: Urząd Gminy telefon (71) 312-06-11, (71) 312-06-12. Straż Miejska- telefon  (71) 388-81-14, od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 22. W pozostałym czasie zgłoszenie przyjmie policja.

Prusice: Urząd Gminy telefon (71) 312-62-24, (71) 312-62-31. Straż Miejskatelefon (71) 312-62-24 wewnętrzny 81, 67, 39. W pozostałym czasie zgłoszenie przyjmie policja.

Oborniki Śląskie: Urząd Gminy telefon (71) 310-35-19. Żmigród: Urząd Gminy- telefon (71) 385-30-57, (71) 385-30-50. Wisznia Mała: Urząd Gminy- telefon (71) 312-70-25. Zawonia: Urząd Gminy-telefon (71) 312-81-82.

W Obornikach Śląskich, Żmigrodzie, Wiszni Małej i Zawoni po godzinach pracy urzędu i w dniach wolnych od pracy zgłoszenie o rannym lub wałęsającym się zwierzęciu przyjmie policja. W ten sam sposób kontaktujemy się w przypadku zauważenia dzikiego zwierzęcia w miejscu, w którym nie powinno go być.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here