PFR – usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego

706

Nowością w zakresie rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok jest uruchomienie usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (z ang. Pre –Filled Tax Return, PFR).
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2014 rok dostępne będzie od 15 marca 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Portalu Podatkowego. Usługa ta ma charakter fakultatywny i będzie dostępna dla podatników będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37.
Źródłem danych będą wyłącznie informacje takie jak: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, przekazywane przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podmioty nie pełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy są obowiązani do przekazywania imiennych informacji o wysokości dochodów podatnika lub rocznego obliczenia podatku.
Użytkownik będzie mógł wejść na zakładkę „wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe” na stronie internetowej Portalu Podatkowego: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, zalogować się, pobrać wypełniony formularz, potwierdzić go lub uzupełnić o ulgi czy 1 % na Organizacje Pożytku Publicznego. Jeśli Podatnik uzna, że wszystko jest w porządku prześle zeznanie do urzędu skarbowego, automatycznie uzyskując poświadczenie jego odbioru. Usługa PFR nie pozbawi podatnika prawa do wspólnego rozliczenia dochodów małżonków i ulg podatkowych a także przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, ale w takich sytuacjach podatnik będzie musiał samodzielnie wypełnić odpowiednie rubryki w zeznaniu. Dla zweryfikowania tożsamości podatnika potrzebne będą dane autoryzujące takie jak PESEL lub NIP, imię i nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu w roku 2014 i kwota przychodu za 2013 rok – niezbędna do wysyłki zeznania.
Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) PIT-37 za rok 2014 ma charakter propozycji rozliczenia rocznego
opracowała:
Kierownik Referatu Identyfikacji i Rejestracji
Podatkowej, Przetwarzania Danych
oraz Czynności Sprawdzających
Marta Reuter

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here