Odszkodowania dla mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa

637

O odszkodowaniach za zajęcie nieruchomości mieszkańców Psar, Krzyżanowic i Szymanowa będą dziś mówić przedstawiciele Dolnośląskiego Zarządu Melioranci i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Spotkania w tej sprawie odbędą się dziś o godz 17.30 w Szkole Podstawowej w Psarach (ul. Główna 40), a o godz. 19.30 w świetlicy wiejskiej w Szymanowie .

Pracownicy DZMiUW na spotkaniach zaprezentują także stan  zaawansowania wykonania  Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry obejmującego m.in. modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych  rzeki Widawy od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujścia do Odry.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here