Dziedziczenie długu – jak uniknąć pułapki

517

Gdzie tkwi niebezpieczeństwo

Prawo dopuszcza trzy rodzaje postępowania ze spadkiem – przyjęcie go wprost, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz odrzucenie całości.

Przyjęcie spadku wprost to najpowszechniejsza forma – dziedziczymy wtedy wszystko, łącznie ze zobowiązaniami zmarłego – i właśnie to stanowi podstawę późniejszych dramatów. Do niedawna było to domyślne rozwiązanie, przez co osoby mniej zorientowane w kwestiach prawnych często stawały w obliczu bankructwa lub poważnego obniżenia poziomu życia.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że przejmujemy na siebie ewentualne długi i zobowiązania zmarłej osoby, ale w wysokości sięgającej maksymalnie wartości odziedziczonej części majątku. Oznacza to, że w najgorszym wypadku po prostu nie otrzymamy niczego – nie będziemy jednak musieli z własnego majątku zabezpieczać roszczeń wierzycieli. Wciąż jednak poniesiemy pewne koszty – będą to m.in. wynagrodzenia rzeczoznawców oraz komornika, który dokonuje tzw. spisu inwentarza.

Odrzucenie spadku oznacza całkowite wyrzeczenie się wszelkich związanych z nim spraw – należy jednak pamiętać, że spadek przechodzi wówczas na kolejnego spadkobiercę, którym może okazać się na przykład nasze dziecko.

Więcej na następnej stronie…

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here