Kolejna akcja rozdziału żywności w Zawoni

178

Stowarzyszenie św. Magdaleny dzięki pomocy Pana posła Piotra Babiarza i Pana Roberta Borczyka otrzymało już kolejny raz dostawę 1500 kg żywności w ramach rządowego Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.Stowarzyszenie dla rozdziału tej żywności zawarło porozumienie jako lokalny partner w Gminie Zawonia z Polskim Czerwonym Krzyżem.

I tym razem pomoc mogą wszystkie osoby bezrobotne, ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, z rodzin wielodzietnych lub uchodźcy, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 684 złote miesięcznie a w przypadku osób samotnych 816 złotych. Warunkiem otrzymana pomocy jest uzyskanie odpowiedniego skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podobnie jak w styczniu wszystkim uprawnionym rozdane zostaną cukier, mleko, makaron, olej i większe ilości konserw mięsnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here