Kiedy spodziewać się nowych opłat za wywóz śmieci?

199

Jak powiedział nam naczelnik, nie dotarła do niego żadna informacja o tym, by planowane były zmiany w wysokości opłat.

Stawka za wywóz śmieci pozostaje bez zmian w stosunku do ubiegłego roku i nic mi nie wiadomo, aby w najbliższym czasie miała ulec ona zmianie. Należy ją wpłacać w takiej samej wysokości jak poprzednio. Również numer konta bankowego, na które przyjmowane są wpłaty nie uległ zmianie. Jednakże należy dodać, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 2 lutego 2015 roku przestały obowiązywać dotychczasowe ulgi i zwolnienia w opłatach– odpowiada Stefan Gurboda.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here