Roszady we władzach Piasta

255

Punktualnie o godz. 18 rozpoczęło się długo oczekiwane przez sympatyków żmigrodzkiego klubu spotkanie, podczas którego miały zapaść konkretne decyzje odnośnie składu klubowych włodarzy na kolejne 4 lata. Na początku panujący jeszcze prezes Rafał Zagórski przywitał wszystkich gości, po czym wybrano na przewodniczącego zebrania Jana Czyżowicza, który na co dzień pełni zaszczytną funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Żmigrodzie.

W sumie żmigrodzki klub posiada 61 zrzeszonych członków, a jak się okazało na zebranie przybyło 36 osób. Z biegiem czasu zgromadzenie pokonywało kolejne swoje etapy. W składzie komisji skrutacyjnej znaleźli się przedstawiciele drużyny seniorów: Kamil Pilarski, Dominik Piotrowski i trener Grzegorz Podstawek. Z kolei w komisji uchwał i wniosków zasiedli: Bogdan Fiedziuk, Krzysztof Wachowicz i Jan Dytko. Następnie wiceprezes klubu Paweł Pilarski zaprezentował merytoryczno-finansowe podsumowanie kończącej się kadencji ustępującego zarządu po czym głos zabrał obecny burmistrz Gminy Żmigród.

– Przede wszystkim dziękuję zarządowi za wykonanie owocnej pracy na rzecz klubu. Te wszystkie sukcesy, których doświadczyliśmy w ostatnich latach, to zasługa wspólnego działania właśnie klubowych włodarzy, trenerów, piłkarzy, sponsorów oraz Rady Miasta. Wspólnymi siłami można zrobić zdecydowanie więcej i w Żmigrodzie o tym się przekonaliśmy. Osobne podziękowania kieruję pod adresem żmigrodzkich kibiców, dzięki postawie których Piast wyróżniał się na tle innych klubów. Te dalekie wyprawy za piłkarzami i udzielane im wsparcie naprawdę budzą szacunek i dają żmigrodzianom powód do dumy. Podziękowania kieruję również dla rodziców klubowych wychowanków, którzy w ostatnich latach również zaszczepili się miłością do futbolu i dziś razem ze swoimi pociechami „uczestniczą” nie tylko w meczach, ale również treningach. Życzę zarządowi klubu, który zostanie wybrany równie owocnej pracy – stwierdził Robert Lewandowski.

Kolejnym punktem zebrania było sprawozdanie komisji rewizyjnej: Komisja rewizyjna wnosi wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi i jednocześnie dziękuje wszystkim tym osobom za poświęcenie i pracę na rzecz klubu zakończył swoje wystąpienie Edward Szaniawski. Zarząd otrzymał absolutorium. Następnie burmistrz Żmigrodu Robert Lewandowski wręczył całemu ustępującemu zarządowi pamiątkowe antyramy wraz z efektownym, szklanymi pucharami. Następnie rozpoczął się punkt kulminacyjny zgromadzenia, a więc zgłaszanie kandydatów na stanowisko prezesa Piasta. Jak się okazało odważny był tylko jeden Rafał Zagórski, którego po chwili, w drodze głosowania jawnego wybrano ponownie prezesem żmigrodzkiego klubu.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

– Nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić. Smucić nie tym, że ponownie zdecydowałem się kandydować na to stanowisko, ale faktem, że nie widać chętnych osób, które chciałyby zarządzać klubem na tym poziomie. Obiecałem moim najbliższym, że nie będę pełnił już tej funkcji, ale widmo tego, że klubem mogłaby sterować osoba bez pomysłu przekonało mnie do tego, aby kontynuować tę misję. Będę szczęśliwy jeśli w ciągu tych czterech najbliższych lat, zobaczymy zawodnika naszego klubu na stadionach I ligi lub ekstraklasy i to jest mój cel. Moim marzeniem natomiast, jest gra naszego zawodnika w koszulce z orzełkiem na piersi wyznał nowy-stary sternik Piasta. Po chwili Rafał Zagórski oznajmił, że chce nadal współpracować z osobami, które były w zarządzie przez ostatnie cztery lata. Z powodów osobistych zrezygnowało dwóch członków: Paweł Pilarski i Grzegorz Paryna, a pozostałe osoby wyraziły chęć dalszej pracy na rzecz klubu. Wszystkie kandydatury przegłosowano i tak wśród nowych sterników klubu znaleźli się: Dariusz Skiba, Iwona Wajer, Grzegorz Olejniczak, Zbigniew Pogoda, Andrzej Zagórski, Henryk Kłos i Leszek Kraszewski. Natomiast w gronie komisji rewizyjnej znalazły się trzy osoby: Edward Szaniawski, Bogusława Wachowicz i Paweł Pilarski.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here