Lokalny patriotyzm

215

Została przygotowana akcja promująca wybory do rady sołeckiej i na sołtysa Czeszowa. Idea zadania wzięła się stąd, iż harcerze w dniach 20-22 marca jadą na ogólnopolską imprezę 45 Rajd „Arsenał” organizowany przez Hufiec Mokotów w Warszawie. Warunkiem wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu jest przedstawienie siebie jako lokalnych patriotów. Zadanie musi spełniać kilka warunków, aby mogło zostać pozytywnie ocenione: innowacyjność działania, poziom trudności, ilość osób objętych działaniem oraz ciekawa forma infografiki.

Harcerze od razu postanowili włączyć się w kampanię informacyjną o wyborach; dodatkowym impulsem była frekwencja na poprzednich wyborach, stanowiąca raptem 5% mieszkańców . Na własny koszt wydrukowali plakaty i ulotki informujące o nadchodzącym wydarzeniu. Materiały zostały rozwieszone we wszystkich sklepach i na tablicy ogłoszeń, a ulotki rozdawano pod kościołem. Dodatkowo na profilu społecznościowym Facebook powstało wydarzenie informujące o nadchodzących wyborach.

Dewiza wędrownicza brzmi: „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl, pomóż – czyli działaj!” i to przyświecało naszym harcerzom realizującym zadanie, bo zobaczyli jak ważny jest udział w wyborach i zaczęli działać.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here