Jak zostać policjantem?

781

Jak podaje policjantka, znane są terminy przyjęć do służby w policji na terenie Dolnego Śląska, a na kandydatów czeka ponad 300 miejsc pracy. A kto może pełnić służbę w policji?

Musi być to obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; korzystający z pełni praw publicznych; posiadający co najmniej średnie wykształcenie; posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej; dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej – odpowiada Iwona Mazur.

Policjantka dodaje, że osoby zainteresowane mogą złożyć dokumenty w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (wejście od ul. Podwale 31/33), a także w KPP w Trzebnicy w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.

W komendzie policji w Trzebnicy informacje dodatkowe można uzyskać w zespole ds. kadr i szkolenia – pod numerem telefonu 71 388 8209 – mówi Iwona Mazur.

Jakie dokumenty należy złożyć? Podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje, kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy, książeczkę wojskową. Formularze można pobrać w komendach lub na stronie www.policja.pl i www.dolnoslaska.policja.gov.pl.

Preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne; wykształcenie wyższe licencjackie, inżynierskie; tytuł ratownika albo ratownika medycznego; uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych; uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w zakresie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej; prawo jazdy kategorii „A” lub „C”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here