Co z trzebnickim szpitalem

772

Co z trzebnickim szpitalemSytuacja finansowa szpitala nie zmieniła się znacząco od 10 lat. Kilka lat temu Rada Powiatu Trzebnickiego podjęła decyzję o przyłączeniu do niego dwóch zadłużonych placówek: 1 stycznia 2004 r. – Ośrodka Replantacji Kończyn, Mikrochirurgii, Chirurgii Ręki i Chirurgii Ogólnej, a w styczniu 2005 r. –  Wojewódzkiego Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedycznego dla Dzieci i Młodzieży. Skutkiem tego szpital musiał przejąć zobowiązania tych placówek w wysokości ok. 19 mln złotych.

Przez dziesięć lat, pomimo konsekwentnych prób spłaty zobowiązań, zadłużenie powiększyło się o koszty obsługi i w końcu roku 2014 wynosiło już ponad 27 mln zł. Kondycję szpitala nadszarpnęło też znaczące obniżenie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2009, 2011 i 2012 –  mówi dyrektor placówki Wiktor Lubieniecki.

W ciągu minionych 6 lat realna wartość kontraktu szpitala obniżyła się o ponad 16%.

– Trudno zatem oczekiwać, aby przy utrzymaniu wysokiego poziomu świadczeń medycznych i rosnących kosztach obsługi zadłużenia, poprawić wynik finansowy szpitala – dodaje dyrektor Lubieniecki.

Co z trzebnickim szpitalem Na początku stycznia tego roku, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu dyrektor szpitala  przedstawił sytuację finansową, prawną placówki i wskazał na jej konsekwencje. Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, szpital może być albo spółką, albo tzw. jednostką budżetową, która nie ma osobowości prawnej. Obecnie szpital w Trzebnicy jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej i ma osobowość prawną. Ustawa dopuszcza dalsze istnienie szpitala jako SP ZOZ, ale pod warunkiem, że nie może on osiągać ujemnego wyniku finansowego, w przeciwnym razie podmiot tworzący, czyli powiat, musi pokryć stratę.

Jak się okazało, szpital poniósł w roku 2012 stratę w wysokości 2 mln 569 tys. zł, a w roku 2013 w wysokości 2 mln 34 tys. zł. Razem to ponad 4,5 mln zł. Straty tej nie pokryto. W tej sytuacji podmiot tworzący jest obowiązany do przekształcenia SP ZOZ w jednostkę budżetową, albo spółkę lub też do jego likwidacji, co nie wchodzi w grę. Co zatem można zrobić?

Mocne i słabe strony

Dokończenie artykułu tylko w wydaniu papierowym NOWej gazety.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here