Jak rozliczyć PIT za 2014 rok?

376
Urząd Skarbowy w Trzebnicy

Nowe przepisy rozszerzają zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi mogą skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz wprowadzono podwyższenie ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko o 20 proc. I tak: za jedno lub dwoje dzieci za cały rok przysługuje ulga w wysokości po 1112,04 zł na każde dziecko; na trzecie dziecko przysługuje do odliczenia kwota 2000,04 zł, a na czwarte i każde kolejne – 2700 złotych.

Podatnicy, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ jako uzupełnienie zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36 za 2014 rok. Należy jednak pamiętać, iż przysługująca podatnikowi kwota niewykorzystanej ulgi jest limitowania i nie może ona przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy będą mogli złożyć zeznania osobiście w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania w dniu 31 grudnia 2014 r., albo przez pełnomocnika lub inną wskazaną osobę, przez placówkę pocztową oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego, ponadto skraca czas oczekiwania na zwrot nadpłaty podatku. Istnieje również możliwość złożenia zeznania przez Internet przy wykorzystaniu stanowiska komputerowego, udostępnionego dla podatników na sali obsługi klienta na parterze budynku Urzędu Skarbowego w Trzebnicy. Warto złożyć zeznanie już teraz, nie czekając z tym do terminu ustawowego, który upłynie w dniu 30 kwietnia 2015 roku.

Nowością w zakresie rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok będzie również uruchomienie usługi wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe za 2014 rok dostępne będzie od 15 marca do 30 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej portalu podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl).

Ponadto, jak co roku, przewidujemy 7 marca „dzień otwarty” dla podatników oraz wydłużone godziny pracy urzędu w dniach 29-30 kwietnia, tj. do godziny 18.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here