Zwiedzanie Dolnego Śląska: blaski i cienie Wałbrzycha

425

 

W Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzych 2012-2020 można odnaleźć porównanie pozytywnych czynników rozwojowych i zagrożeń w obszarze społecznym, gospodarczym, infrastrukturalno-środowiskowym. Chociaż Wałbrzych ma sporo słabości, istnieją również zalety z potencjałem, których rozwinięcie mogłoby spowodować dynamiczny rozwój i zmiany w postrzeganiu tego miasta. Mówi się nawet, że dobre oferty pracy w Wałbrzychu to mit .

Czy Wałbrzych jest taki zły, jak go malują?

Północna część Wałbrzycha podlega podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK”, która powstała po poważnych problemach gospodarczych i społecznych, jakie były skutkiem zamknięcia kopalń w Wałbrzychu. Wałbrzych skupia przedsiębiorców przede wszystkim z branży motoryzacyjnej, budowlanej, drzewnej. Na tym obszarze pracuje się nad licznymi usługami uzdrowiskowymi i stara się o uatrakcyjnienie branży turystycznej całej aglomeracji. Jednakże słabości jest o wiele więcej.

Z Wałbrzycha uciekają ludzie

Główną konkurencją dla Wałbrzycha jest…Wrocław, do którego migruje wiele ludzi – zwłaszcza młodych osób, jeszcze przed podjęciem studiów. Nie czują się oni dobrze w mieście, które jest postrzegane przez bardzo negatywne stereotypy, nie zadowala ich oferta szkolnictwa wyższego, nie interesuje słaby rozwój kultury – niewielka ilość wydarzeń kulturalnych. Nie obchodzi ich wałbrzyska turystyka, której nie polecają znajomym, skoro można udać się w Karkonosze lub pozwiedzać okolice Wrocławia.

Mówi się o braku perspektyw

Z jednej strony – nieustannie ubywa mieszkańców Wałbrzycha i  migracja jest na ujemnym poziomie, z drugiej strony – nie ma wystarczających miejsc pracy dla osób, które stale mieszkają w Aglomeracji Wałbrzyskiej. Brakuje firm innowacyjnych i nowoczesnych, co powoduje, że część absolwentów uczelni wyższych może nie widzieć dla siebie przyszłości w Wałbrzychu – dlatego poszukują rozwoju w nowych technologiach w innych ośrodkach miejskich.

wałbrzych

Brakuje silnej aktywności i przedsiębiorczości

Chociaż w podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działają duże firmy, brakuje prężnej działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Inwestorzy nie zakładają nowych obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, co oczywiście jest powiązane z niską aktywnością mieszkańców aglomeracji. Słabo promuje się oferty inwestycyjne i nie przykłada się wyjątkowo solidnej uwagi do promocji mniejszych działalności przedsiębiorczych w tym regionie.

Na negatywne podejście do inwestycji wpływa również zła infrastruktura – niekorzystne połączenia komunikacyjne, zły stan techniczny dróg, braki w bezpośrednich połączeniach w komunikacji publicznej, brak potrzebnych obwodnic do transportu.

Nawet jeśli na przestrzeni lat zostaną zmniejszone zagrożenia gospodarcze, infrastrukturalne i środowiskowe, zmiana w nastawieniu Polaków do Wałbrzycha może potrwać o wiele dłużej. Maszyną napędową rozwoju muszą być aktywni ludzie, a jak widać, brakuje im motywacji i wiary w poprawę jakości życia w Wałbrzychu i okolicach.

(Artykuł powstał we współpracy z grafton.pl)

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here