Czas na konkrety

80

Nauczanie Jezusa

Mistrz z Nazaretu mówił bardzo konkretnie: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Te niezwykle syntetyczne i pełne treści słowa są motywem przewodnim całego programu duszpasterskiego w tym roku (a także mottem tych tekstów). Na początku swojej działalności Jezus spotykał się z rybakami i z ich grona powoływał Apostołów konkretnymi słowami: „Pójdź za Mną”. Opisani w Ewangeliach uczniowie Jezusa „natychmiast” zostawiali swoje zajęcia i szli za Jezusem. Podejmowali zdecydowanie zadania, które powierzał im Mistrz. Nie pytali też o to, co będzie z ich rodziną, majątkiem, jaka będzie zapłata za nową „pracę”, o mieszkanie, zdobywanie potrzebnych do życia rzeczy. I chociaż w ciągu trzech lat bycia przy Jezusie wychodziły na jaw ich cechy charakteru czy temperamentu, to jednak wytrwali do końca przy swoim Nauczycielu, a nawet po Jego śmierci i zmartwychwstaniu poszli jako Jego następcy w świat przekazując orędzie zbawienia. Spotykali się z ludźmi, którzy przyjmowali naukę o Jezusie Zbawicielu, ale docierali także do tych, którzy nie chcieli uwierzyć w Syna Bożego i odrzucając Jezusa zabili Jego uczniów.

 

Zadania uczniów Jezusa

Współczesny chrześcijanin odszedł dość daleko od zdrowej, konkretnej nauki Jezusa. Pierwszym problemem jest w ogóle wielki rozłam wśród chrześcijan. Trzy wielkie wspólnoty wiernych zgromadzone w Kościele Katolickim, Prawosławnym i Protestanckim przeczą woli samego Jezusa, który pragnął, aby wszyscy stanowili jeden Kościół. Pionierem ruchu ekumenicznego, czyli dążenia do jedności był Paul Wattson z USA, który w roku 1908 zainicjował Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwa od 18 – 24 stycznia, a kończy się wspomnieniem w liturgii Nawrócenia św. Pawła Apostoła, które przypada 25 stycznia. Dzieło dialogu pomiędzy wielkimi Kościołami weszło na nową drogę po Soborze Watykańskim II. Przykład wcielania w życie idei pojednania dawali ostatni papieże: Paweł VI oraz Jan Paweł II. Dzisiaj przed każdym z nas stoi wielkie zadanie budowania jedności opartej na nauczaniu Jezusa Chrystusa. Dlatego trzeba powrócić do umiejętnego korzystania ze Słowa Bożego, z tekstów Ewangelii, gdzie sam Jezus wskazuje na konkretne i bardzo ważne elementy naszego życia. Teraz wzywa nas do modlitwy o jedność: w Kościele, w Ojczyźnie, w Powiecie, w Trzebnicy, w Parafii, w Rodzinie i w sercu każdego z nas.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here