Powidzkie jasełka

81

Także w Szkole Podstawowej w Powidzku wystawiono jasełka, które dzięki pracy uczniów po raz kolejny przybliżają historię narodzenia Zbawiciela. Uczniowie mieli możliwość wykazania swoich talentów wokalnych i teatralnych występując w jasełkach przed koleżankami i kolegami ze szkoły, jak również całym gronem pedagogicznym 19 grudnia 2014 r. Natomiast 11 stycznia 2015 r. młodzi aktorzy przedstawili swoje umiejętności przed szerszą widownią, wystawiając inscenizację dla całej społeczności Powidzka i okolic.

Dziękujemy księdzu proboszczowi Andrzejowi Majchrzakowi za podarowanie dzieciom słodyczy oraz wszystkim, którzy złożyli datek dla występujących. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na wyjazd do kina, który odbędzie się w II semestrze.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here