Brzask rozświetla drogę historii

132

Brzask rozświetla drogę historii

W tych zapisach odżywa historia średniowiecza w ludzkich losach. We wstępie do regestów autor wprowadza nas w historię pozyskania tych dokumentów i dalszych ich losów. Czytając zapisy regestu możemy odnieść wrażenie, jak byśmy czytali księgę wieczystą tamtych czasów. Bowiem najwięcej tam o zaszłościach majątkowych ówczesnych mieszkańców Dolnego Śląska i ziemi trzebnickiej. Bolka księżna brzeska i ksieni trzebnicka stwierdza, że Piotr siostrzeniec Filipa Ciszke, jego żona Dorota, Piotr szewc, Filip Cieszke mieszczanie trzebniccy sprzedali grzywnę czynszu Jadwidze Celderynne, Małgorzacie Putanynne i Annie Celderynne z dóbr i ziemi Piotra, siostrom i mniszkom trzebnickim, po których zgonie przejdą one na własność klasztoru. Inny zapis: -Henryk Lazan starosta księstwa wrocławskiego stwierdza, że Bernard Dorrisnobil przekazał Dorocie swej żonie czynsze z dóbr w Chomiąży itd. Jak dodaje autor opracowania prezentowane regesty są tylko częścią oryginalnych dokumentów, będących dawniej własnością trzebnickiego klasztoru.

Dalsze strony rocznika zapisane zostały nieznanymi dotąd faktami, w artykułach Stanisława Andrzeja Potycza – „Książe Henryk Pobożny – męczennik za wiarę” czy wspaniała prezentacja  Henryka Pawia – „Trzebnica w historii lotnictwa”.

Od dawnej historii zahaczamy o współczesność. Wreszcie doczekaliśmy się tematu o gospodarczej odbudowie Trzebnicy. Mówi o tym artykuł Franciszka Kempy i Antoniego Gotyckiego – Ćwirko – „Powstanie i działalność Spółdzielni Pracy w Trzebnicy” i o życiu społecznym w opisie Leszka Gajosińskiego – „Związek Harcerstwa Polskiego w Trzebnicy w latach 1945 – 1949”, czy w zapisie bycia i rozwoju wsi Księginice Zygmunta Wieczorka. Cały dział „Wspomnienia” odnosi się do zaszłości historycznych lat powojennych Ziemi Trzebnickiej.

W podtytule  – „W kręgu kultury” odnajdujemy wiele znanych i nieznanych utworów trzebniczan, informacji z życia kulturalnego i duchowego mieszkańców. Jest też o twórcach- J.B. Kosie i Krzysztofie Lewczuku oraz duży artykuł Marka Długozimy- „Nowe oblicze miasta. Inwestycje w Gminie Trzebnica w latach 2006-2024”. Książkę zamyka, jak zawsze „Kronika Powiatu Trzebnickiego za lata 2010 i 2011”, opracowana przez Wiesławę Kuciębę.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

W nastrój gali promocyjnej „Brzasku XIX” wprowadził zebranych Pan Kościukiewicz, pianista szkoły muzycznej, m.in. utworem „Trzebnico nasza zielona”. Po tym z wystąpienia Leontyny Gągało dowiedzieliśmy się „Co nowego niesie Brzask XIX”. A w wykonaniu uczennicy Gimnazjum nr 1 Joanny Bernackiej usłyszeliśmy wiersz J.B Kosa pt „Wzgórze” i w wykonaniu Weroniki Brukwickiej wiersz „Trzebnico nasza zielona”. Po tak zwanej części artystycznej przeszedł czas na wystąpienia gości. Pierwszy zabrał głos gospodarz Trzebnicy Marek Długozima wyrażając zadowolenie z ukazania się dziewiętnastego Brzasku, dziękując autorom za ich pracę nad książką. Historię powstawania Brzasku omówił w dłuższym wywodzie ojciec rocznika Jerzy Bogdan Kos. Ciekawie o dokonaniach TMZT i miasta opowiedział szczególny gość – prof. dr. hab. Stefan Bednarek -prezes DTSK.

Wszyscy autorzy otrzymali od prezesa TMZT Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego i prowadzącej galę Barbary Kołodziejczykowej, do rak własnych jeszcze ciepłe egzemplarze Brzasku. Po czym goście i autorzy książki udali się do pokoju obok na poczęstunek serwowany kawą, herbatą i ciasteczkami.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here