Nowy Rok – nowe nadzieje

64

Anno Domini 2015

Dla chrześcijan pierwszy dzień stycznia związany jest z osobą Maryi – Bożej Rodzicielki. Ona wskazuje na Dawcę życia – Jezusa Chrystusa, który jest Panem czasu i wieczności, a także gwarantem Bożego błogosławieństwa i szczęścia. Dlatego dawniej często używano łacińskiego zapisu A.D. (Anno Domini) – Rok Pański. Gdy Mesjasz przyszedł na ziemię i objawił się całemu światu, to Jego imię – Jezus, czyli „Bóg zbawia” – stało się początkiem nowego błogosławieństwa i źródłem pokoju. 1 stycznia jest także Światowym Dniem Modlitw o pokój,z inicjatywy papieża Pawła VI (od 1968 r.).

 

Iść w „Orszaku”

Prorok znad Jordanu – Jan Chrzciciel – nawoływał do przemiany życia. Wezwanie to powtarza dzisiaj Kościół szczególnie w posłudze tych, którzy uczą i wychowują. Mamy wszyscy przyjąć na nowo wartości, które w sakramencie chrztu podjęli się wypełnić nasi rodzice i chrzestni. Te podstawowe prawdy to: miłość Boga wypełniona w Jezusie Chrystusie. Żeby jednak przyjąć na nowo Jezusa, trzeba uznać swój grzech, swoje oddalanie się od Bożej miłości. Dlatego potrzeba ciągłego nawracania się. Okazją do tego może być Uroczystość Objawienia Pańskiego (tradycyjnie zwana Świętem Trzech Króli). Jest to szczególny przykład głoszenia Ewangelii. Jak bowiem Mędrcy ze Wschodu przez swoją obecność dali przykład wiary w Jezusa, tak i dzisiaj udział w „Orszaku Trzech Króli”, czy każde inne „wyruszenie w drogę za Jezusem” będzie wspaniałym przykładem dla innych jak należy żyć Bogiem. Cieszą także różne inicjatywy na rzecz „świętowania niedzieli”. Nie chodzi tu o zabranianie komukolwiek robienia zakupów w niedzielę. Zaczyna się jednak bardziej zwracać uwagę na dobre i właściwe przeżywanie dnia wolnego, świątecznego, czyli niedzieli. Węgrom udało się we współczesnym, zlaicyzowanym świecie, gdzie panują dyrektywy Unii Europejskiej, wprowadzić zakaz handlu w niedzielę. Polacy, w swej kłótliwości i fałszywie rozumianej nowoczesności, nie są w stanie wprowadzić do życia elementów, które oprócz religijnych wartości, niosą ze sobą także wiele dobra dla człowieka i jego szczęśliwego życia (przykład: rodzinnego spędzania niedziel i świąt).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here