I ty możesz zostać sędzią piłkarskim

144

Kurs 2015 zostanie przeprowadzony od stycznia do początku marca 2015 roku. A zatem, wiele osób, w tym wielu zawodników lub działaczy piłkarskich, korzystając z przerwy zimowej, bez przeszkód może przystąpić do tego kursu. Co więcej, zajęcia odbywać się będą w „blokach weekendowych”, a zatem pozbywamy się kolejnego problemu, jakim do tej pory był brak możliwości zwolnienia się z pracy lub uczelni w trakcie dni powszednich.

Warto zaznaczyć, że zajęcia będą miały nowoczesną formę. Uczestnicy kursu nie tylko zapoznają się z „teorią” Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ale także wezmą udział we wspólnej obserwacji meczu piłkarskiego oraz wezmą udział w dyskusjach dotyczących wielu materiałów multimedialnych (Ekstraklasa, europejskie puchary, ligi europejskie i Mundial 2014).

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres e-mail: karolina.skalska@dolnoslaskizpn.pl w terminie do 15 stycznia 2015.W celu zostania przyjętym na Kurs Sędziowski 2015 należy: wypełnić formularz zgłoszeniowy, wypełnić oświadczenie o niekaralności.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia o niekaralności, do dnia rozpoczęcia pierwszych zajęć należy:

Należy także płacić 100 zł w ramach opłaty wstępnej na konto Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, w tytule podając imię i nazwisko oraz informację „Kurs sędziowski 2015”.

Nr konta: 19 1090 2503 0000 0001 1633 1523.
Wpłat można też dokonywać osobiście przed pierwszymi zajęciami.Dostarczyć kserokopię dokumentu dotyczącą poziomu wykształcenia.

W przypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki).

Przystępując do Kursu Sędziowskiego 2015, uczestnik musi mieć ukończony 15 rok życia. Kandydaci poniżej 18 roku życia muszą posiadać zgodę opiekuna ustawowego na udział w kursie.

Orzeł lepszy od Sparty

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here