W Zawoni radni się podzielili

185

Wiceprzewodniczącym rady w tajnym głosowaniu został wybrany Marek Michałowski. Jego kontrkandydatem był debiutujący w gminnym samorządzie Dawid Stec. Ustalono także składy osobowe czterech stałych komisji RG, a także wybrano ich przewodniczących: rewizyjnej  – będzie w niej pracowało 5 radnych, a przewodniczył Łukasz Łagoda,  rozwoju gospodarczego planu i budżetu – 7 radnych, Wiesława Wawrzyniak, oświaty, kultury i sportu oraz zdrowia i spraw socjalnych – 9 radnych, Dawid Stec,  rolnictwa zaopatrzenia i usług oraz spraw ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego – 7 radnych, Krzysztof Bałuk.

.

Wójt Agnieszka Wersta poinformowała radnych o stanie tegorocznego  budżetu gminy Zawonia oraz o stopniu zaawansowania obecnie realizowanych inwestycji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here