W piątek radni Wiszni Małej zatwierdzą stawki za wodę i ścieki

119

Najważniejszym punktem obrad będzie niewątpliwie zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz ustalenie dopłaty do ceny ścieków. Podczas tej sesji mają także zostać  powołane stałe komisje rady oraz wybrani: wiceprzewodniczący Rady Gminy i przewodniczący komisji.

Radni będą także debatować nad zmianami w budżecie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here