Wybory funkcyjnych w Radzie Miejskiej Trzebnicy

183

To nie pomyłka. Wprawdzie zarówno wiceprzewodniczących rady, jak i szefów poszczególnych komisji ustanowiono przez głosowanie całej rady, ale kandydatury wyznaczał tylko ON.

Starszym ludziom, którzy pamiętają Front Jedności Narodu przyjdzie pewnie łatwiej zrozumieć demokrację parlamentarną w wykonaniu trzebnickich samorządowców. Skoro wódz jest jeden i wie najlepiej, to po co się wysilać i mieć wątpliwości, nawet wtedy gdy głosowanie jest tajne. Mateusz Stanisz wskazywał kierunek i wszyscy szli za nim.

Trochę to wyglądało teatralnie: Przewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczącego rady i zaraz dodał, że wykorzysta, że jest przy głosie i sam wskaże kandydatkę: Janinę PolakWspółpraca z nią układała mi się bardzo dobrze – tak m.in. uzasadnił wybór. Kontrkandydatur nie było. Radna Polak została w tajnym głosowaniu wybrana jednogłośnie. Podobnie przebiegał wybór drugiego wiceprzewodniczącego. Z tym, że zanim została wskazana kandydatura Józefa Skotnego, przewodniczący „puścił oko”, zagajając że „być może będą kolejne kandydatury”.

Później przewodniczący wybrał przewodniczących komisji stałych RM: rewizyjnej – Andrzej Łoposzko,  rolnictwa – Barbara Trelińska,  budżetu  i rozwoju gospodarczego – Jan Zielonka,  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – Janusz Pancerz, ds. obywatelskich, samorządu, porządku publicznego, opieki społecznej i zdrowia – Marek Koliński, oświaty, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, młodzieży i współpracy międzynarodowej – Maria Ciepluch. Głosowanie nad tymi kandydaturami było już jawne.

Gminę Trzebnica w Związku Gmin Bychowo reprezentować będą: Tadeusz Cepiel i Edward Sikora.

Już tylko na marginesie można dodać, że komisję skrutacyjną do nadzorowania wyborów Mateusza Stanisza też wybrał Mateusz Stanisz. Ba nawet dwukrotnie powtarzał głosowanie, bo niektórzy radni – pewnie przez nieuwagę zagłosowali „przeciw” lub „nie mam zdania”.  – Musimy poćwiczyć trochę te głosowania. Mamy początek kadencji – wyjaśnił przewodniczący jak rozumie demokrację.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here