Radni Długozimy ustalili pensję burmistrzowi

186

Przyjęcie uchwały o podwyżce wynagrodzenia burmistrza poprzedziły wydarzenia przypominające trochę dworski protokół, a trochę – estradowe show.

Burmistrz Marek Długozima opuścił salę już na początku obrad przed procedowaniem uchwał. Usprawiedliwił się, że w tym samym czasie ma konferencję na stadionie we Wrocławiu. Powiedział jednak, że zostawia skarbnik gminy, która jest zorientowana w uchwałach finansowych.

Rzeczywiście, Barbara Krokowska wyjaśniła zmiany w budżecie, i wieloletniej prognozie finansowej. Była do dyspozycji podczas ustalania ceny żyta dla potrzeb wyliczenia podatku rolnego oraz uchwały o dotacji do prac konserwatorskich w bazylice św. Jadwigi.

Jednak gdy przewodniczący RM Mateusz Stanisz poprosił ją o uzasadnienie uchwały podwyższającej wynagrodzenie burmistrza powiedziała: – Szanowni państwo, pozwólcie, że opuszczę was w tym momencie sesji. Jeśli będę potrzebna, jestem u siebie w gabinecie – i wyszła.

Uzasadnienie więc przypadło przewodniczącemu: –  Ja chciałbym tylko nadmienić, że te stawki, które zostały zaproponowane nie są stawkami maksymalnymi. Chociaż ja uważam, że akurat w przypadku gminy Trzebnica, gdyby to były stawki maksymalne, byłyby to stawki sprawiedliwe. Natomiast pan burmistrz sobie zażyczył, żeby nie były to stawki maksymalne, żeby była jakaś kontrola Rady Miejskiej – powiedział Mateusz Stanisz, który jest pracownikiem podległego burmistrzowi ośrodka kultury. – Pewnie przeczytacie państwo „w niektórej prasie”, że pan burmistrz zarabia bardzo wiele. A ja jeszcze raz podkreślam, że nie są to stawki maksymalne.

Zastanawiamy się, która to „niektóra” prasa napisze, że pan burmistrz Trzebnicy zarabia bardzo wiele. My potwierdzamy: przewodniczący Stanisz mówi prawdę! Burmistrz Trzebnicy nie otrzymuje wcale najwyższej stawki wynagrodzenia, jakie może dostawać samorządowiec. Najwyższa stawka wynosi 12 tys.365 zł brutto i jest o całe PIĘĆ ZŁOTYCH MIESIĘCZNIE wyższa od pensji burmistrza Długozimy.

Natomiast w uzasadnieniu pisemnym dołączonym do projektu uchwały stwierdza się krótko: W związku z ukonstytuowaniem się nowego organu stanowiącego gminy Trzebnica, który jest jednocześnie „pracodawcą samorządowym” w stosunku do burmistrza gminy Trzebnica, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

6000 zł – wynagrodzenie zasadnicze

2000 zł – dodatek funkcyjny

3160 zł – dodatek specjalny (w wysokości 39 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego)

1200 zł – dodatek stażowy

12360 zł – tyle brutto zarobi miesięcznie burmistrz Trzebnicy.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here