Co obiecał Robert Lewandowski?

657

Jest takie bardzo znane powiedzenie: „obiecanki cacanki, a głupiemu radość”. Parafrazując je można by powiedzieć: „obiecanki cacanki, a wyborcy/mieszkańcowi” – no właśnie co? Postanowiliśmy przedstawiać obiecanki wyborcze wszystkich kandydatów, którzy wygrali wybory, tak aby każdy wyborca mógł je dokładnie poznać i przeanalizować. Za dwa lata, w połowie kadencji sprawdzimy co już zostało zrobione, co jest realizowane, co zostanie zrobione w przyszłości, a co pozostanie tylko pustą obietnica wyborczą. Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu złożył 18 obietnic.

1. Maksymalne pozyskiwanie środków zewnętrznych, głównie dotacji unijnych, na realizację kolejnych, niezbędnych inwestycji.

2. Poszerzenie obszaru Żmigrodzkiej Podstrefy Ekonomicznej, co da kolejne miejsca pracy, zapewni rozwój gospodarczy oraz zwiększony przychód gminy z tytułu podatków.

3. Budowa nowoczesnego Centrum Pobytowego Aglomeracji Wrocławskiej Kampusu Edukacyjnego.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

4. Budowa nowej szkoły podstawowej. Tu burmistrz stawia jednak pewne warunki: „po zakończeniu ogromnej inwestycji kanalizacyjnej i pod warunkiem uzyskania dotacji zewnętrznych, możemy przystąpić do budowy nowoczesnego obiektu dla szkoły podstawowej w Żmigrodzie. Gmina nabyła już teren i posiada gotową dokumentację.”

5.Gruntowna rewitalizacja miasta, w tym: rynku żmigrodzkiego, placów publicznych (wśród zabudowy wielorodzinnej) oraz kamienic miejskich. Zakończenie kanalizacji otwiera drogę do rozpoczęcia prac.

6. Budowa nowoczesnego Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP (parkingi samochodowe, miejsca dla autobusów i jednośladów).

7. Rozwój infrastruktury turystycznej. Wsparcie podmiotów oferujących miejsca noclegowe i usługi turystyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców produktów lokalnych (w oparciu m. in. o certyfikację Dolina Baryczy Poleca).

8. Dalsza przebudowa i budowa nowych świetlic w kolejnych miejscowościach.

9. Inwestycje z zakresu ochrony środowiska: dalsze uporządkowanie gospodarki ściekowej.

10. Realizacja rozpoczętego projektu wraz z partnerami zewnętrznymi, polegającego na budowie ścieżek rowerowych na trasie dawnej kolejki wąskotorowej i wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W samej gminie Żmigród trasy rowerowe będą miały ponad 50 kilometrów.

11. Kontynuowanie budowy nowych dróg, chodników, parkingów, oświetlenia ulicznego oraz innych niezbędnych inwestycji na terenie gminy. Zadania wpisywane cyklicznie, tak jak dotychczas, w kolejne, coroczne budżety gminne.

12.Wspieranie rozwoju budownictwa mieszkaniowego (jedno- i wielorodzinnego oraz socjalnego), w tym głównie uzbrajanie kolejnych, nowych terenów inwestycyjnych.

13. Poprawa bezpieczeństwa poprzez współpracę ze wszystkimi specjalistycznymi służbami oraz przebudowa i modernizacja systemu monitoringu miejskiego.

14.Wspieranie logistyczne i administracyjne inwestycji zewnętrznych: dalszej budowy drogi ekspresowej S-5 i modernizacji linii kolejowej.

15. Wdrożenie bezpłatnej aplikacji żmigrodzkiej dla posiadaczy smartfonów i urządzeń mobilnych (aplikacja przechodzi obecnie fazę testów), budowa hot spotów (bezpłatne punkty dostępu do internetu) oraz dalsze, optymalne wykorzystanie wybudowanej kanalizacji teletechnicznej.

16. Konsekwentne zwiększanie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji, poprzez konsultacje społeczne (w tym roku rada przyjęła stosowną uchwałę), spotkania z mieszkańcami, oraz Fundusz Sołecki, Budżet Obywatelski Żmigrodu itd.

17. Promocja gminy i polityka prorodzinna dająca skutki w postaci: rozwoju gospodarczego (turystyka, sport, nowe miejsca pracy) i zwiększenia liczby ludności.

18. Wsparcie przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm działających lub rozpoczynających działalność na terenie gminy.

Przypomnijmy, że burmistrz chce realizować te postulaty pod hasłem „Zgoda i rozwój”.

Najważniejsze obietnice wyborcze Roberta Lewandowskiego:
1. Budowa nowej szkoły (obwarowana warunkami).
2. Budowa ścieżek rowerowych.
3. Inwestycje na wsiach: świetlice, drogi, oświetlenie.
4. Rewitalizacja miasta i monitoring.
5. Ściągnięcie inwestorów i wspieranie przedsiębiorców.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here