Co obiecał Marek Długozima

162

–   Pragnę kontynuować dynamiczny i zauważalny rozwój gminy Trzebnica – zadeklarował Marek Długozima w swoim programie wyborczym i faktycznie, wiele obietnic pokrywa się z tymi sprzed czterech, a nawet i sprzed ośmiu lat.

Rozwój gospodarczy

Burmistrz obiecuje stworzyć, dzięki środkom unijnym, nowe dobrze płatne miejsca pracy, tworząc podstrefy ekonomiczne przy drodze ekspresowej oraz zwolnienia podatkowe dla nowo powstałych miejsc pracy w istniejących zakładach. Będzie też tworzył trzebnicki inkubator przedsiębiorczości.

Zdrowie

Tu mamy przede wszystkim rozpoczętą właśnie rozbudowę i modernizację trzebnickiej przychodni (koszt około 10 mln zł), ale nie tylko. Burmistrz obiecuje rozszerzyć ofertę lekarzy specjalistów – nie wiadomo jednak czy będzie to oferta bezpłatna przez NFZ, czy po prostu płatne usługi dodatkowe – oraz wprowadzić system rejestracji pacjentów przez internet. Poza tym obiecuje rozszerzenie bezpłatnych programów szczepień na kolejne roczniki dzieci oraz na seniorów. Burmistrz obiecuje też, że będzie budował nowe trasy biegowe i do uprawiania nordic walking oraz siłownie plenerowe do ćwiczeń na wolnym powietrzu.

Edukacja

To przede wszystkim rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku oraz budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy, która przypomnijmy została już obiecana w styczniu tego roku.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

W tej kadencji burmistrz obiecuje też remont przedszkola przy ul. 1-go Maja, utworzyć nowe miejsca w żłobkach i przedszkolach, także przez dotowanie ich w placówkach prywatnych. W ciągu najbliższych czterech lat zapowiedział też złożenie monitoringu wizyjnego we wszystkich placówkach oświatowych gminy. Utworzenie specjalistycznych pracowni językowych  oraz – co może być hitem o zasięgu ponadpowiatowym – wprowadzi klasy anglojęzyczne w szkołach gminnych. Obiecał też zbudować nowe boisko lekkoatletyczne i kampus (miasteczko studenckie)!

Komunikacja

Kolejny raz burmistrz obiecał zbudować dworzec autobusowy. Przypomnijmy, że podobna obietnica została złożona 4 lata temu. Zapowiedział też likwidację świateł i budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Milickiej i Prusickiej oraz Milickiej i Roosevelta. Obiecał też, że wybuduje też małą obwodnicę między Nowym Dworem a Księginicami. Wprowadzi dla trzebniczan wrocławski bilet aglomeracyjny.

Ekologia i środowisko

Burmistrz obiecuje także, że zmodernizuje gminne stacje uzdatniania wody. Zbuduje nową oczyszczalnię ścieków w Ujeźdźcu Wielkim i kanalizacje dla sąsiednich wsi; zwiększy środki na dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni. Będzie budował nowe sieci kanalizacyjno – wodociągowe, m.in. w Nowym Dworze.

Dla wsi

Wybuduje w pozostałych wioskach gminy świetlice, drogi, chodniki, oświetlenie, boiska wielofunkcyjne i place zabaw. Wprowadzi w wioskach internet szerokopasmowy. Zmodernizuje remizy OSP i zaopatrzy jednostki w samochody ratowniczo-gaśnicze.

Kultura

Z budynku TOK stworzy „nowoczesne i otwarte na mieszkańców centrum kultury”. Wybuduje nową siedzibę gminnej biblioteki publicznej (na razie nie wiadomo gdzie, a obecną znacznie zmniejszył) oraz nowoczesną salę kinową oferującą filmy 3D. Obiecał też zbudować  studio nagrań płyt lokalnych zespołów muzycznych.

Promocja gminy

Burmistrz po raz kolejny obiecał też, że zagospodaruje Kocią Górę na potrzeby parku archeologiczno-przyrodniczego Homo erectusa; i po raz pierwszy zapowiedział, że postawi… obserwatorium astronomiczne. Utworzy też nowe muzeum ziemi trzebnickiej w budynku byłej cegielni przy ul. Piwnicznej w Trzebnicy. Wybuduje trasę rowerową szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej. Będzie kontynuował starania mające na celu przywrócenie Trzebnicy funkcji uzdrowiskowych. Obiecuje też zwiększyć środki na budżet obywatelski. Będzie prowadził „szerokie” konsultacje społeczne z mieszkańcami (w jaki sposób i gdzie, teko jeszcze nie ujawnił). Utworzy gminny program wspierający osoby starsze – kartę trzebnickiego seniora wraz z ofertą zniżek. Rozszerzy system wsparcia rodzin wielodzietnych, w ramach programu Trzebnicka Rodzina 3+. Wybuduje w mieście ziemny tor rowerowy typu „Pump Track” . I co najciekawsze, obiecał, że ograniczy wydatki na promocję!!!

Najważniejsze obietnice Marka Długozimy
1. tworzenie nowych dobrze płatnych miejsc pracy.
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Trzebnicy.
3. Rozbudowa szkoły w Kuźniczysku i remont przedszkola przy ul. 1-go Maja.
4. Budowa małej obwodnicy Nowy Dwór – Księginice.
5. Budowa kampusu młodzieżowego

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here