Co obiecał Igor Bandrowicz

544

Igor Bandrowicz miał w ostatniej kampanii wyborczej jeden z najbardziej szczegółowo opisanych programów wyborczych. Oprócz ośmiu głównych płaszczyzn społecznych, kandydat na burmistrza złożył również obietnice wszystkim wsiom. Jak podkreślał na spotkaniach wyborczych, wszystkie cele będzie osiągał wspólnie z radnymi, którzy startowali z jego listy, KWW Igora Bandrowicza. Punktów w programie było tak wiele, że dziś publikujemy listę obietnic złożonych wszystkim mieszkańcom, a za tydzień zaprezentujemy te, które skierowane były do mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Zdrowie

Jeśli chodzi o zdrowie, to burmistrz obiecał między innymi: budowę nowego ośrodka zdrowia w Prusicach, specjalistyczne usługi: rehabilitację na parterze ośrodka, stomatologię, ginekologię, kardiologię, diabetologię, dietetyka, pediatrię. Ośrodek ma być przyjazny dzieciom, mieć szeroką ofertę szczepień, bony na zakup leków dla najbardziej potrzebujących, organizację mammografii i „Białych sobót”, zakup nowego sprzętu dla ośrodka i dentystę w szkole.

Bezpieczeństwo

W tym punkcie burmistrz obiecał: monitoring TV miasta i gminy,

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

oświetlenie skrzyżowań na drodze krajowej nr 5, poprawę funkcjonowania Straży Miejskiej, poprawę oznakowania poziomego dróg na terenie gminy Prusice, oddzielenie ruchu samochodowego od pieszo-rowerowego przez budowę ścieżek, poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez inwestycje w jednostki OSP, poprawę gospodarki melioracyjnej.

Pomoc społeczna

Igor Bandrowicz obiecał skuteczne działanie rozwiązywanie problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, Bank Żywności dla potrzebujących, asystentów rodziny, projekty i pomoc dla osób niepełnosprawnych – pełnomocnik osób niepełnosprawnych, wprowadzenie wewnątrzgminnego becikowego, a także poprawę funkcjonowania i poszerzenie oferty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kultura

W tej płaszczyźnie wiele już zostało zrobione w poprzedniej kadencji, dlatego teraz pozostało już teraz tylko ulepszanie: poprawa funkcjonowania i poszerzenie oferty Prusickiego Obiektu Multifunkcyjnego i Mulititeki, GOKiS-u, uaktywnienie świetlic wiejskich, budowa Lokalnych Centrów Kultury. Burmistrz zapowiadał także imprezy cykliczne takie jak: Prusicka Scena Kabaretowa, Dzień Kobiet, Majówka w Skokowej, Dzień Dziecka, Vox Domini, Hip Hop Festiwal, Dni Prusic, Festyn Parafialny, Jarmark Cysterski & Turniej Rycerski, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, huczne obchody Dnia Niepodległości, Dożynki Gminne i Jarmark Bożonarodzeniowy. Burmistrz obiecał również: organizację pikników rodzinnych w całej gminie, wspieranie działań integrujących i rozwijających seniorów (m.in. Uniwersytet III Wieku), organizację zajęć i imprez dla najmłodszych (m.in. ferie, wakacje, Dzień Dziecka, Mikołaj) i pielęgnację kultury ludowej i tradycji na terenie Gminy Prusice.

Sport

Również na tej płaszczyźnie Prusice wiele osiągnęły w ciągu poprzednich 4 lat. A co burmistrz chce zrobić podczas tej kadencji? W jego programie znalazły się: rozbudowa infrastruktury sportowej, autorski projekt boisk wielofunkcyjnych „Orzełek”, rozbudowa boisk piłkarskich, stworzenie bazy sportu i rekreacji nad zalewem, organizację imprez sportowych, halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza, akcja Prusice Biegają, Skokowskie Biegi Przełajowe, Bieg Trzech Wież, Bieg Samorządowców, Bieg Grubasów, Puchar Burmistrza w Piłce Nożnej, Kurzbach Tropy, rajdy rowerowe, Orlikomania, Gala MMA, Bieg w poszukiwaniu św. Mikołaja, Gradi Golf Cup, turniej tenisa ziemnego, transparentne wsparcie finansowe dla klubów sportowych, poprawa funkcjonowania i poszerzenie oferty Prusickiego Centrum Fitness, budowa ścieżek pieszo- rowerowych i promocja niszowych dyscyplin sportu.

Rozwój gospodarczy

W tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia. W tej kadencji burmistrz zobowiązał się do: uaktywnienia Prusickiego Parku Przemysłowego(dostosowanie oferty inwestycyjnej do potencjału drogi S5 w gminie Prusice), stworzenia inkubatora Przedsiębiorczości w Prusicach, utworzenia filii Powiatowego Urzędu Pracy w Prusicach, wspierania inicjatywy budowy marketu na terenie gminy, budowy Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, obniżenia podatków dla przedsiębiorców, aktywnego poszukiwania inwestorów poprzez nawiązanie współpracy z Kamiennogórską Strefą Ekonomiczną, a także  stworzenie Prusickiej Rady Biznesu.

W dwóch kolejnych punktach burmistrz obiecał inwestycje w obiekty sakralne i wsparcie organizacji pozarządowych.

Najważniejsze obietnice Igora Bandrowicza:1. Budowa nowego ośrodka zdrowia
2. Budowa boisk wielofunkcyjnych
3. Monitoring miasta
4. Budowa ścieżek rowerowych
5. Ściągnięcie inwestorów

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here