Kobiety walczyły o władzę

253

Nim doszło do tego „pojedynku”, pierwszą, uroczystą sesję otworzył radny senior czyli Teodor Puchacz. Na początku wręczył radnym listy z nominacją, potem odbyło się ślubowanie. Prowadzący poprosił też, by wszyscy radni, krótko się przedstawili i opowiedzieli coś o sobie. I tak dowiedzieliśmy się, czym się zajmują, gdzie pracują i jaki jest ich status rodzinny.

 Okazało się bowiem, że w wyniku wyborów rada w Wiszni Małej została totalnie przemodelowana. Ze starej rady zostało zaledwie 3 radnych. Do końca nie wiadomo też, kto posiadał większość, czy radni wójta, którzy zdobyli w sumie 6 mandatów, czy może jednak grupa pozostałych radnych, którzy startowali ze swoich własnych komitetów, a tym samym nie utożsamiali się z żadnym ugrupowaniem.
Pierwsze emocje zaobserwowaliśmy przy wyborze przewodniczącego rady. Józefa Bebłocińska, szybko zaproponowała na to stanowisko poprzednią przewodniczącą rady, czyli radną Małgorzatę Ottenbreit, która przypomnijmy, nie miała okazji poczuć smak rywalizacji, bo z jej okręgu była jedyną kandydatką.
Tym razem jednak miała godną przeciwniczkę, albowiem Maciej Łamasz rekomendował na to stanowisko Janinę Drabiak. Obie panie do końca starały się sprawiać wrażenie rozluźnionych, ale czym bliżej rozstrzygnięcia, tym większe widać było napięcie.
Komisja skrutacyjna w składzie: Maciej Łamasz (przewodniczący), Sylwia Miziniak, Władysław Synowiec i Stanisław Skotny, szybko policzyli głosy, jednak i tu dał się odczuć syndrom „systemu PKW”, ponieważ na wyniki musieliśmy chwilę poczekać, a to z powodu z kłopotów z wydrukiem końcowego protokołu.
Ostatecznie rywalizację wygrała Małgorzata Ottenbreit zdobywając 8 głosów poparcia. Janina Drabik przegrała jednym głosem, zdobywając 7 głosów. Zaraz po głosowaniu pokonana radna, podeszła do nowej przewodniczącej i złożyła jej gratulacje.
Tym samym zarysowała się też pewna przewaga w radzie, która jak się wydaje jest po stronie wójta Jakuba Borczyka, który zaraz po wyborze przewodniczącej złożył uroczyste ślubowanie. Na tym sesję zakończono. Nie wybrano zatem szefów komisji, ani wiceprzewodniczących rady. Ale jak zapowiedziano prawdopodobnie najbliższa sesja odbędzie się już 5 grudnia, ponieważ do tego czasu rada musi uchwalić nowe stawki za wodę i ścieki.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here