Tydzień Kultury Zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Korzeńsku

892

Ten niezwykły tydzień w naszej szkole poprzedziło spotkanie z pielęgniarką szkolną, która omówiła z uczniami podstawowe zasady higieny osobistej i jej znaczenie w naszym życiu. Koordynator tygodnia kultury zdrowotnej zaproponował wszystkim klasom wykonanie plakatu o zdrowym stylu życia oraz przeprowadzanie ćwiczeń porannych, codziennie przed rozpoczęciem pierwszej lekcji. Poza tym pani Lidia Ratajczyk ogłosiła, że codziennie w czasie wyznaczonych przerw odbędą się zajęcia ruchowe z elementami tańca, które będą prowadziły uczennice klas IV-VI.

Tydzień zdrowia rozpoczął się  17 listopada od spotkania ze strażakiem, który wyjaśnił wszystkim dzieciom zasady udzielania pierwszej pomocy.

Następnego dnia  w świetlicy szkolnej uczennica klasy VI Alicja Grębowska przedstawiła prezentację multimedialną o aktywności fizycznej. Cała społeczność szkolna miała okazję dowiedzieć się jak ważny jest ruch  dla naszego zdrowia. Na koniec spotkania przedszkolaki OP odśpiewały piosenkę o zdrowiu pt.: „Witaminki”.

19 listopada Lidia Ratajczyk  przedstawiła na przykładzie piramidy żywieniowej zdrowy styl odżywiania i zorganizowała pogadankę o prawidłowej diecie ucznia. Następnie wszyscy obejrzeli film pt.: „Było sobie życie- trawienie”.

W następnym dniu przedstawicielki Rady Rodziców przygotowały dla wszystkich dzieci szaszłyki owocowe, które były serwowane na długiej przerwie.

Podczas ostatniego dnia akcji dzieci  i rodzice obejrzeli przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy II pt.: „Sąd nad papierosem”. Poszczególni świadkowie występujący w spektaklu omawiali szczegółowo szkodliwy wpływ palenia papierosów na zdrowie i życie człowieka. Po przedstawieniu uczniowie  otrzymali dyplomy za wykonane wcześniej plakaty o zdrowym stylu życia. Ich dzieła można było oglądać na specjalnie przygotowanej wystawie na korytarzu szkolnym.

Podjęte działania z pewnością przyczyniły się do uświadomienia wszystkim uczniom konieczności dbania o swoje zdrowie i być może dały impuls do zmiany złych nawyków żywieniowych oraz do aktywności fizycznej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here