Radni nie chcieli młodego wiceprzewodniczącego

823

W wielu gminach pierwsze sesje nowo wybranych rad miejskich pełne są emocji i wyczekiwania na wybór przewodniczącego rady, a także komisji rewizyjnej, która pełni rolę kontrolną. O tym, że w Żmigrodzie panuje wyjątkowy spokój można było wywnioskować chociażby po tym, że pierwszą sesję zwołano w piątek (w wielu gminach czekano na drugą turę wyborów).

Pierwsza, piątkowa sesja rozpoczęła się w samo południe od wręczenia zaświadczeń radnym elektom przez Dariusza Brodalę, przewodniczącego miejskiej komisji wyborczej. Jak zaznaczył przewodniczący, najlepszy wynik wyborczy wśród radnych uzyskał Andrzej Budzisz. Od samego początku pierwszą sesję poprowadziła Halina Szaniawska jako najstarsza wiekiem radna. Wszyscy radni złożyli ślubowanie.

Wybierając przewodniczącego rady, radni najpierw wybierają komisję skrutacyjną, która czuwa nad przebiegiem wyborów. W tej kwestii nie było niespodzianek. Przewodniczącym rady został Jan Czyżowicz, który tę funkcję pełnił już w poprzedniej kadencji. Jak mówił, zdecydował się na ponowne przewodniczenie radzie, bo wie, że jego praca spotkała się z pozytywnym odbiorem. Po wyborze dalszą część sesji poprowadził już Jan Czyżowicz.

W późniejszej części sesji ślubowanie złożył również burmistrz Robert Lewandowski. Pierwsza niespodzianka pojawiła się dopiero w momencie wyboru zastępców przewodniczącego rady. Zgłoszono kandydatury: Haliny Szaniawskiej, Marii Rybki i najmłodszego, 20-letniego Patryka Andrzejewskiego. Jak się jednak okazało, radni nie chcieli rewolucji i po 13 głosów otrzymały: Halina Szaniawska i Maria Rybka, a Patryk Andrzejewski dostał jedynie dwa głosy. Po ogłoszeniu wyników głosowania panie zastępczynie zajęły miejsca obok Jana Czyżowicza.

W programie pierwszej sesji znalazł się również punkt wyboru przewodniczącego najważniejszej komisji rady – komisji rewizyjnej. Przewodniczącą tej komisji została Bożena Żołnierowicz, która po jednej kadencji nieobecności w radzie powróciła do niej. Radni wpisywali się również do komisji rady.

Podczas tej pierwszej, wyjątkowo uroczystej sesji, obecny był również starosta trzebnicki Robert Adach, który pogratulował Robertowi Lewandowskiemu wyboru, zarówno na burmistrza,jak i świetnego wyniku do sejmiku (burmistrz zdobył 5889 głosów, jednak zrzekł się mandatu radnego, i wręczył mu figurkę księcia Henryka Brodatego.

Na kolejnej sesji radni będą już normalnie pracować i podejmować uchwały związane z funkcjonowaniem gminy.

Zapowiada się wyjątkowo spokojna kadencja, ponieważ tylko dwóch radnych nie startowało w wyborach z komitetu wyborczego Roberta Lewandowskiego: Patryk Andrzejewski i Karol Kalinka. W nowej radzie zabrakło kilku, dobrze znanych z poprzednich kadencji radnych: Józefa Łysikowskiego, Jana Gmyza, Mieczysława Klimczaka, Damiana Sułkowskiego, a także niezwykle aktywnego Henryka Bagińskiego.

 

Skład obecnej Rady Miejskiej:

Patryk  Andrzejewski

Andrzej Budzisz

Jan Czyżowicz

Dariusz Gierus

Karol Kalinka

Joanna Kantor

Jerzy Kowalewski

Leszek Kraszewski

Agnieszka Ptak

Andrzej Radek

Maria Rybka

Halina Szaniawska

Anna Tatarek

Rafał Zagórski

Bożena Żołnierowicz

 

Skład poprzedniej Rady Miejskiej:

Patrycja Augustyniak-Seredyńska

Henryk Bagiński

Andrzej Budzisz

Jan Czyżowicz

Dariusz Gierus

Jan Gmyz

Joanna Kantor

Mieczysław Klimczak

Leszek Kraszewski

Józef Łysikowski

Anna Rosińska-Dolik

Maria Rybka

Damian Sułkowski

Halina Szaniawska

Rafał Zagórski

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here