220 nowych, energooszczędnych lamp

89

Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła firma INCOM Sp. z o.o. ze Żmigrodu i to właśnie z nią podpisano umowę. W ramach zadania wykonanych zostanie 50 odcinków sieci oświetlenia drogowego, zlokalizowanych zarówno na terenach wiejskich, jak i w mieście. Łącznie zostanie postawionych 220 nowych lamp ulicznych, na których zostaną zastosowane energooszczędne oprawy ledowe. Miejsca, w których powstaną nowe odcinki to te, które w ostatnich latach zgłosili mieszkańcy. Planuje się, że zakończenie prac, których wartość to prawie 1,5 mln zł  powinno nastąpić do połowy 2015 roku. Jak informuje Urząd Miejski, prace instalacyjne rozpoczną się w miejscowości Osiek.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here