Kto usunie reklamy wyborcze?

614

W biurze delegatury poinformowano nas, że kwestie wieszania oraz zdejmowania reklam wyborczych w wyborach samorządowych reguluje „Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich”. Zgodnie z tą ustawą, już rozwieszać plakaty i hasła wyborcze trzeba w taki sposób, żeby  można je było usunąć bez powodowania szkód. Banery, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, albo bezpieczeństwu mienia, np.są umieszczone niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, policja oraz straż miejska mają obowiązek usuwanie nawet w trakcie kampanii wyborczej.

Plakaty  i hasła oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w miejscach publicznych w celu prowadzenia kampanii wyborczej pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu głosowania. Oznacza to, że materiały wyborcze dotyczące kandydatów na radnych gmin, powiatu oraz sejmiku wojewódzkiego, a także burmistrzów i wójta, którzy zostali wybrani w pierwszym terminie powinny być usunięte do 16 grudnia.

Kandydaci na burmistrza Obornik Śląskich i wójta Zawoni, a właściwie pełnomocnicy ich komitetów wyborczych, są w lepszej sytuacji: ich materiały mogą wisieć nawet do 30 grudnia i to niezależnie od tego, czy zostały zawieszone przed pierwszą czy drugą turą głosowania.

Jeżeli materiały nie znikną w terminie, decyzję o ich usunięciu powinien podjąć burmistrz/wójt gminy. Może to zlecić firmie komunalnej na koszt komitetu wyborczego. Niezależnie od opłat za taką usługę pełnomocnicy komitetów wyborczych mogą zostać ukarani mandatem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here