Monitorowana Zawonia

91

Kamery swym zasięgiem obejmują  teren wokół  Gminnego Ośrodka Kultury  i Urzędu Gminy. Pod okiem kamer znalazły się także terenytereny przyległe,  w tym m.in.  skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową do Grochowej.  Jak zapewniają pracownicy Urzędu Gminy „system monitoringu wizyjnego wspomaga  wykrywanie kradzieży i dewastacji oraz pozwala na szybsze wykrycie i  zidentyfikowanie sprawców ewentualnych  wykroczeń, pełni również rolę prewencyjną w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa osób”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here