Trwa głosowanie. Wybieramy radnych, wójtów i burmistrzów…

132

Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21.00. Po tym czasie nastąpi ich zamknięcie i komisje przystąpią do liczenia głosów. Mieszkańcy naszego powiatu otrzymają 4 karty do głosowania. Na białej będziemy głosować na swojego kandydata na radnego do rady gminy. Na karcie żółtej oddamy głos na kandydata na radnego do rady powiatu. Z kolei wójta lub burmistrza wybierać będziemy na karcie różowej. Natomiast radnego sejmiku wybierzemy na karcie niebieskiej.

Pamiętajmy, że aby głos był ważny, należy postawić znak „X” w kratce, przy nazwisku swojego kandydata. Kiedy głos będzie nieważny?

Kiedy na karcie do głosowania nie postawimy żadnego znaku. Głos nieważny będzie również wtedy, kiedy np. wybierając radnego gminy lub wójta oraz burmistrza, znak „X” będzie postawiony przy dwóch osobach.

W wyborach do rady powiatu lub sejmiku, możemy postawić więcej znaków „X”, ale głos będzie ważny, jeżeli owe znaki postawimy przy nazwiskach tylko tego samego ugrupowania. Wówczas, nasz głos będzie zaliczony, temu, który ma wyższą pozycję na liście. Gdybyśmy postawili znaki „X” przy kandydatach z różnych z różnych komitetów, wówczas nasz głos zaliczony będzie jako głos nieważny.

Pamiętajmy, że głos jest ważny tylko wtedy, gdy w kratce przy nazwisku będą dwie linie przecinające się!

16 listopada wybieramy władze samorządowe. To wyjątkowo ważne wybory – władze gminy, powiatu i województwa decydują w sprawach, które najbardziej wpływają na Twoje życie.

Po raz pierwszy prawie w całej Polsce wybierzemy radnych w okręgach jednomandatowych. W naszym powiecie takie wybory odbędą się we wszystkich gminach, w tym w gminie Trzebnica.

Pamiętajmy, to samorządy decydują o wydatkowaniu prawie 172 miliardów złotych rocznie. To właśnie władze gminy, powiatu i województwa decydują w sprawach, na których Ci zależy, takich jak przychodnie i szpitale, drogi, komunikacja publiczna, bezpieczeństwo w okolicy, domy kultury, biblioteki, muzea i teatry. Dla przykładu to od nich zależy jakie szanse ma Twoje dziecko na miejsce w przedszkolu lub żłobku i czy Twój 6-latek będzie chodził do szkoły na drugą zmianę.

Każdy powód, by głosować jest ważny. Sprawdzajmy, którzy kandydaci w naszej okolicy, chcą realizować cele, na których nam zależy. Jeśli to możliwe, zapytajmy kandydatów o ich plany i pomysły na rozwój naszych miejscowości.

Być może już około godziny 22.00 podamy pierwsze, nieoficjalne wyniki z poszczególnych komisji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here