„Muzyczny ogród Marii Panny” w klasztorze sióstr boromeuszek

284

W minioną niedzielę siostry boromeuszki po raz kolejny zaprosiły mieszkańców Trzebnicy do sali św. Marii w klasztorze. Przybyli na spotkanie goście wysłuchali recitalu niezwykle utalentowanej Canan Kalkyr, studentki Akademi Muzycznej we Wrocławiu. Tureckiej śpiewaczce towarzyszyła pianistka Aleksandra Orłukowicz. W repertuarze koncertu znalazły się pieśni: „Quia respexit” z „Magnificat” Jana Sebastiana Bacha, aria donny Elviry z „Don Giovanniego” Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Dzieciątko nam umiera” z „Halki” Stanisława Moniuszki. W dalszej części recitalu melomani mieli okazję wysłuchać kołysanki z opery „Ali Baba i czterdziestu rozbójników” tureckiego kompozytora Selmana Ady oraz dwóch pieśni tureckich.

Wiele pięknych głosów słyszała sala św. Marii; sopran Canan Kalkyr należy do najpiękniejszych. Jej pełen ekspresji śpiew śpiew wywoływał u słuchaczy dreszcze emocji, przekazywała publiczności swoje uczucia w bardzo sugestywny sposób. Żeby zrozumieć ten przekaz trzeba było wziąć w nim udział, bo żadne słowa tego nie opiszą.

Po koncercie rozpoczął się wykład profesora Marka Dyżewskiego zatytułowany „Muzyczny ogród Marii Panny” poświęcony tematyce maryjnej w poezji i kulturze polskiej. Temat zawsze jest aktualny, ponieważ od czasów najdawniejszych Matka Boża była przez polski naród otaczana szczególną czcią. Zarówno w dobrych, jak i złych czasach zwracano się do niej o pomoc i opiekę. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w poezji i muzyce. Wiele powstałych na przestrzeni wieków pieśni do dzisiaj żyje w modlitwach do Najświętszej Marii Panny.
Po wykładzie siostry boromeuszki złożyły artystkom i profesorowi Dyżewskiemu serdeczne podziękowanie oraz wręczyły im kwiaty, a publiczność nagrodziła ich gorącymi oklaskami. W organizacji spotkania pomogła siostrom profesor Hanna Cieślik, wielka przyjaciółka trzebnickiego klasztoru.
Następny koncert w sali św. Marii odbędzie się  w niedzielę 7 grudnia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here