Król – ojciec czy despota

164

Królestwo Izraela

Izraelici mieli rozmaitych ziemskich monarchów, często także przebywali w niewoli. Dlatego oczekiwali na Mesjasza, który miał ich wyzwolić spod wszelkiego obcego panowania. Cechy takiego władcy opisuje prorok Ezechiel. Porównuje go do pasterza, który będzie szukał owiec zagubionych i rozproszonych. Będzie też pasterzem sprawiedliwym (Ez 34,11-17). O królestwie poucza także św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian. Przywołuje postać Adama, przez którego na ludzkość przyszła śmierć. Chrystus – nowy Adam – przez swoje zmartwychwstanie pokonał potęgę śmierci i wyzwolił ludzi spod jej władzy, uczynił ich wolnymi (1 Kor 15,20-28). Zapowiada też wieczne królowanie Boga – Ojca. Sam Jezus w czasie swojej działalności również mówi o królestwie. W ukazaniu sądu, jaki nastąpi na końcu świata, charakterystyczny będzie podział na dwie strony: prawą i lewą. Po prawej stronie będą zgromadzone owce – symbol łagodności, dobra i posłuszeństwa. Strona prawa oznacza obecność w Królestwie Bożym, a należeć do niego będą ci, którzy za życia spełnili dobrze swoje powołanie życiowe. Uzasadnieniem ich wyboru do stanu szczęśliwości są dobre uczynki wobec bliźnich potrzebujących pomocy. Ton grozy i smutku pojawia się natomiast wśród tych, którzy zgromadzeni są po lewej stronie (kozły). Król wylicza im brak dobrych uczynków wobec bliźnich, często tych najbardziej potrzebujących pomocy.

 

Lokalna demokracja

Co się tyczy sprawowania władzy, to wciąż poszukujemy optymalnych rozwiązań.Władze w ustroju demokratycznym nie zawsze chcą służyć społeczeństwu. System totalitarny nie wchodzi już w rachubę (chociaż lokalnie spotykamy jakieś jego namiastki). Najlepszym jednak Panem i Królem niech pozostanie Jezus Chrystus. I chociaż Jego władza nie dotyczy bezpośrednio spraw ziemskich (jest On bowiem Królem naszych serc), to jednak musi mieć On wielki wpływ na nasze ziemskie, „ludzkie” warunki. Dlatego trzeba wprowadzać w naszą codzienność elementy i zasady Królestwa Bożego. Konieczne jest na pewno traktowanie wszystkich ludzi (w lokalnej społeczności także!) jak braci i siostry. Będzie to chyba najważniejsze przesłanie dla nowych czasów w naszej lokalnej, małej Ojczyźnie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here