11 Listopada w Obornikach Śląskich

144

Prezes obornickiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, które patronuje obchodom Henryk Sielicki przypomniał genezę listopadowego święta. W imieniu weteranów walk o niepodległość pozdrowił wszystkich mieszkańców Małej Ojczyzny. Przypomniał genezę zrywów które pozwoliły przynieść narodowi niepodległość: zarówno w roku 1918 jak i niedawno – w 1989. Mówiąc walkach narodowowyzwoleńczych, wspomniał o powstańcach, żołnierzach i męczennikach I i II wojen światowych, a także okresu powojennego, gdy Polska była „pod dominacją sąsiada ze wschodu”. Mówiąc, dlaczego należy kontynuować patriotyczne tradycje przodków stwierdził: – Pokochajmy całym sercem naszą ziemię, nasze miasto. Wyrosły tu  już trzy pokolenia oborniczan. Tu są nasze korzenie. Bądźmy dumni, że mieszkamy  w tym pięknym zakątku naszej ziemi – zaapelował.

Członek zarządu wojewódzkiego Związku Kombatantów płk  Władysław Tkaczew, nawiązał do setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej: –  To tragiczne wydarzenie w dziejach świata miało skutki bardzo pozytywne dla Polski, ponieważ wszyscy trzej rozbiorcy ponieśli klęskę: Rosja przegrała z Niemcami i Austro-Węgrami. Ci z kolei przegrali z Ententą – podkreślił, dodając, że w czasie tej wojny walczyło ponad trzy miliony Polaków, często we wrogich armiach.

Wiceburmistrz Karol Kos odczytał list chorego na gardło burmistrza: Służmy  jeden drugiemu. Czyńmy bliźniemu tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam czyniono – napisał m.in.Sławomir Błażewski.

Zanim zebrani, po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, przemaszerowali do kościoła na Mszę św. w intencji Ojczyzny, wystąpił chór Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich.

Po południu w sali widowiskowej ośrodka kultury odbył się koncert  „Bóg , Honor, Ojczyzna”, w którym udział wzięli: wrocławscy artyści – Dorota Ujda-Jankiewicz i Andrzej Jankiewicz, a także młodzież Gimnazjum Publicznego im.Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich oraz ze Studia Piosenki działającego w OOK.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here