Podatek rolny tuż przy górnej granicy stawki

144

Podczas ostatniej sesji RMiG, która odbyła się w minioną środę w obiekcie multifunkcyjnym prusiccy radni nie podejmowali wielu uchwał, za to takie, które mają ogromne znaczenie dla mieszkańców. Oprócz drobnych korekt w budżecie i zmiany wieloletniej prognozy finansowej, przyjęli także stawki podatków, jakie będą obowiązywały w gminie w przyszłym roku. Najważniejszy dla wszystkich rolników jest oczywiście tak zwany podatek rolny. Przypomnijmy, że nalicza się go na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, którą ogłasza w komunikacie prezes Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku GUS wyliczył średnią cenę na 61,37 zł i taką podstawę naliczania podatku radni mogli przyjąć jako maksymalną. – Na komisjach padła propozycja, żeby tę stawkę obniżyć do 59 zł – powiedziała Konrad Buczek, skarbnik Prusic. Jak tłumaczyła radna Anna Dyjak, radni podjęli taką decyzję wspólnie. – Uwzględniając wszystkie inwestycje, które miały miejsce na wsiach, mamy taką propozycję przyjętą przez wszystkich radnych, myślę, że taka kwota uwzględnia wszystkie argumenty wszystkich stron – mówiła Anna Dyjak. Podczas głosowania wszyscy radni byli za przyjęciem takiej właśnie stawki.

Jeden z sołtysów głośno wyraził swoje niezadowolenie mówiąc, że obniżenie do 55 zł byłoby właściwe.

Prusiccy radni przyjęli także podatki od nieruchomości. I tak

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,86 zł od 1mkw. powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28 zł od 1 ha powierzchni, pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,44 zł od mkw. powierzchni. Od budynków lub ich części mieszkalnych – 0,72 zł od mkw. powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,81 zł od mkw.  powierzchni użytkowej, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym stawka wyniesie 10,65 zł od mkw. Podatek od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wyniesie 2 zł za mkw. W pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego podatek będzie naliczany 7,20 zł za mkw. powierzchni użytkowej, za wyjątkiem budynków wykorzystywanych do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast podatek od budowli wyniesie 2 procent.

W 2011 roku radni wspólnie z burmistrzem obniżyli podatek od środków transportu, co zaowocowało wzrostem ilości samochodów w firmach. I tak, w 2010 roku mieliśmy 127 zarejestrowanych samochodów w  firmach, a podatek z tego tytułu wynosił 140 tys. zł, a 30 września tego roku mieliśmy już 176 pojazdów, a wpływy do budżetu wzrosły do prawie 270 tys. zł – mówił Konrad Buczek i wyjaśniał dlaczego zaproponowano utrzymanie podatków od środków transportu na zeszłorocznym poziomie. Radni przyjęli następujące stawki podatku: od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: pow. 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 516 zł, pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1050 zł,  pow.  9 ton do 12 ton – 1260 zł. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: pow. 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 525 zł, pow. 5,5 ton do 9 ton włącznie –  840 zł, pow. 9 ton do 12 ton -1050 zł. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: od 7 ton i poniżej 12 ton – 1365 zł, od autobusów, o liczbie miejsc do siedzenia: mniejszej niż 30 – 525 zł, równej, a wyższej niż 30 miejsc – 630 zł. (pełne stawki z obniżeniami dostępne są na stronie internetowej www.bip.prusice.pl)

Na koniec sesji zapisano punkt „Raport o stanie gminy”. Jednak jak powiedzieli urzędnicy, wszystkie dane liczbowe dostępne są na stronach internetowych urzędu, a także w budżecie, dlatego też zebranym zaprezentowano na dużym ekranie filmy pokazujące inwestycje, które w ostatnich latach przeprowadzono na terenie gminy, a także wideo-relacje z imprez, które odbyły się w ostatnim czasie. Na sam koniec sesji burmistrz Igor Bandrowicz podziękował za pracę radnym, sołtysom, a także pani Marii Ziętarskiej, która prowadzi biuro rady. Każdy otrzymał upominek.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here