Ulica Polna tonie w mroku

103

W minionym tygodniu otrzymaliśmy od naszej Czytelniczki prośbę o interwencję w sprawie oświetlenia, a właściwie jego braku, od skrzyżowania ulic Polnej z Kościuszki i Wałową, aż do szkółek. Odcinek ten jest często uczęszczany przez dzieci idące do i wracające ze szkoły. Częstokroć są to przecież późne godziny popołudniowe. Z uwagi na zmieniającą się aurę i fakt, że coraz wcześniej robi się ciemno, brak oświetlenia tego odcinka ulicy Polnej zaczyna stanowić coraz większe niebezpieczeństwo. Również mieszkańcy domów jednorodzinnych stojących na tym fragmencie drogi, wieczorem wracają do domostw z duszą na ramieniu.

W rozmowie z Jerzym Chomkowiczem, pracownikiem Urzędu Miejskiego odpowiedzialnym za oświetlenie miasta dowiadujemy się, iż odcinek drogi, o którym mowa należy w połowie do Gminy Trzebnica, natomiast drugim właścicielem jest Tauron Dystrybucja. Pechowym zbiegiem okoliczności uszkodzeniu uległy obie linie zasilania. Jak twierdzi sekretarz gminy, Daniel Buczak, awaria była dwukrotnie zgłaszana Tauronowi po interwencji mieszkańców ulicy Polnej, 17 i ponownie 25 września. Jak widać bezskutecznie. W oficjalnej odpowiedzi od rzecznika prasowego firmy Tauron Dystrybucja, Tomasza Topoli czytamy:

-Obwód, który nie świeci od blisko trzech miesięcy częściowo nie należy do nas – jest własnością Gminy Trzebnica. Wcześniej nie mieliśmy informacji o problemie i dziś podejmiemy działania (tj. 7 listopada) w celu zlikwidowania awarii fragmentu linii, która jest po stronie Tauron Dystrybucja i jednocześnie czekamy na formalne zlecenie naprawy z Urzędu Gminy w zakresie jej majątku.

Tomasz Topola jednocześnie zapewnia, iż po otrzymaniu potrzebnych dokumentów z trzebnickiego Urzędu Miasta sprawa zostanie załatwiona w trybie pilnym.

Wygląda na to, że konsekwencją naszej interwencji będzie naprawienie oświetlenia. Nasuwa się jednak pytanie dlaczego nie zostało to zrobione wcześniej? Jeżeli Urząd Miasta faktycznie bezskutecznie interweniował w firmie Tauron, dlaczego sprawa ostatecznie została pozostawiona sama sobie? I skoro Gmina Trzebnica jest właścicielem linii oświetleniowej po jednej stronie drogi, dlaczego nikt z gminy nie zadbał o to, aby doprowadzić do usunięcia awarii choćby tej części oświetlenia. Obecnie pozostaje nam już tylko czekać na dzisiejszy wieczór, bo prawdopodobnie dziś znów zabłysną latarnie na ulicy Polnej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here