Witajcie wśród uczniów

226

W poniedziałek, 27 października w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach w czasie uroczystego apelu 75 pierwszoklasistów zostało przyjętych w szeregi uczniów. Maluszki pod opieką wychowawczyń klas: Wioletty Olszewskiej- Tyczyńskiej, Elżbiety Pięt, Małgorzaty Cybulskiej i Krystyny Prucnal od dawna przygotowywały się do tej podniosłej uroczystości.  W dniu pasowania dzieci przyszły do szkoły w towarzystwie swoich bliskich. Wśród zaproszonych gości  zasiadała między innym Kazimiera Rusin, zastępca burmistrza Prusic, obecna była także Dorota Borowiecka, dyrektorka  zespołu szkół oraz jej dwie zastępczynie: Elżbieta Pietrzak i Małgorzata Syrnyk-  Żuk. Kandydaci na uczniów zaprezentowali specjalnie przygotowany program artystyczny. Najważniejszym punktem uroczystości było ślubowanie, po którym każdy pierwszak został pasowany na ucznia. Na nową drogę życia pierwszoklasiści otrzymali słodkie upominki oraz kuferki rozmaitości z przyborami szkolnymi i bajeczkami. Po części oficjalnej pełnoprawni już uczniowie spotkali się w swoich salach na przygotowanym przez rodziców poczęstunku. W każdej klasie na honorowym miejscu zwieszony został dyplom pasowania na uczniów.

Dzień później, we wtorek 28 października w równie uroczysty sposób do społeczności szkolnej przyjęci zostali uczniowie dwóch pierwszych klas w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach. O godzinie 10 kandydaci na uczniów zostali wprowadzeni do sali, w której oczekiwali zaproszeni goście. Obecni byli, między innymi: Jakub Bronowicki  – wójt gminy Wisznia Mała, Karolina Kempiszak – kierownik Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych, Jerzy Szczerbik – sołtys Psar oraz Adam Prażak – proboszcz parafii św. Anny w Widawie.  Pierwszoklasiści musieli zdać prosty egzamin z wiedzy o swojej szkole, a następnie zaprezentowali  się w programie artystycznym, przygotowanym pod kierunkiem Alicji Szymanowskiej i Małgorzaty Ligas – wychowawczyń klas pierwszych.  Następnie kandydaci na uczniów złożyli ślubowanie, po którym dyrektorka szkoły Elżbieta Komarzyńska uroczyście pasowała na ucznia każdego z nich. Przez cały czas trwania uroczystości pierwszakami opiekowali się ich starsi koledzy. Bardzo miłym akcentem było wręczenie upominków od gości i Rady Rodziców. Po zakończonej uroczystości na wszystkich obecnych czekał poczęstunek przygotowany przez organizatorów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here