Podróż pociągiem, prawie jak metrem

107

W Obornikach Śl. mieszkam od dwóch lat, a przyciągnął mnie tu urok miasta, które przez lata oglądałem przez szybę pociągu, przejeżdżając trasą kolejową pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem – mówi pan Tomasz. – Nie wiem kto wpadł na pomysł, żeby takie brzydactwa ustawić wzdłuż torów i zasłonić nimi całe miasto, wszystkie największe atuty miejscowości. Jak można tak „zabudować się” na świat? – pyta pan Tomasz i mówi, że jego zdaniem podróż pociągiem przypomina teraz bardziej jazdę metrem, bo ekrany przypominają tunel podziemny. – Rozumiem, że ekrany muszą być zamontowane, ale dlaczego nie są przezroczyste, tak jak chociażby na niektórych odcinkach obwodnicy. Mamy teraz piękny, remontowany dworzec, którego nie będzie widać przez ekrany. Czy zgodził się na to konserwator zabytków?O ile rozumiem PKP, to nie wiem dlaczego gmina zdecydowała się na zasłonięcie wizytówki miasta, która, moim zdaniem jest świetną promocją dla Obornik Śl. – uważa pan Tomasz z Wrocławia.

Ekrany to konieczność

Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. twierdzi, że decyzja dotycząca lokalizacji ekranów akustycznych zawsze – zgodnie z prawem – poprzedzona jest badaniami w ramach oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie natężenia hałasu. Tylko miejsca, gdzie badania wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm, są zabezpieczane ekranami akustycznymi.

Są zgodne z wymogami

Lokalizacja ekranów i sposób ich ustawienia, a także inne parametry, zostały określone na podstawie analizy akustycznej i zapisane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wydanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Więcej po zalogowaniu lub w wydaniu papierowym.

[hidepost=0]

W ramach modernizacji linii kolejowej, wyniki badań hałasu stanowiły podstawę dla zabudowy ekranów akustycznych. Łączna długość ekranów na modernizowanym prawie 60 km odcinku  linii do granicy woj. dolnośląskiego, wynosi blisko 15 km, łącznie po obu stronach linii. Zabudowa ekranów dotyczy tylko terenów prawnie chronionych przed hałasem – zaznacza Mirosław Siemieniec i dodaje, że po zakończeniu przebudowy linii pociągi pasażerskie będą mogły rozwijać maksymalną prędkość 160 km/godz. Wznowiony zostanie też w pełnym zakresie ruch towarowy; linia ta będzie przystosowana do prowadzenia cięższych pociągów towarowych (o nacisku na oś do 221 kN. z maksymalną prędkością do 120 km/godz.).

Ograniczą hałas

Rzecznik argumentuje, że większe prędkości pociągów i skierowanie ciężkich składów towarowych wiążą się potencjalnie ze zwiększeniem emisji hałasu – stąd wymagane działania ochronne, ograniczające oddziaływanie ruchu kolejowego na otoczenie. – Ekrany przeźroczyste są ekranami odbijającymi. Natomiast  montowane ekrany są pochłaniające. Montaż ekranów odbijających nie tworzyłoby wystarczającej bariery ochronnej. Inwestycja jest współfinansowana przez UE i uwzględnia właściwe zabezpieczenie środowiska przed negatywnym oddziaływaniem, co jest jednym z warunków zachowania przyznanej dotacji unijnej, wyjaśnia Mirosław Siemieniec i dodaje, że już na etapie projektowania i wydawania decyzji lokalizacyjnych, pozytywna decyzja konserwatorska warunkuje możliwość rozpoczęcia robót.–  W Obornikach Śląskich pod opieka konserwatora jest przebudowa dworca – dodaje rzecznik.

PKP pytało gminę

Lokalizacja ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż modernizowanej linii kolejowej Wrocław-Poznań była przedstawiona w dokumentacji technicznej, tj. projektach zagospodarowania terenów dołączonych do wniosku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z sierpnia 2009 roku  o wydanie opinii przez burmistrza gminy, na podstawie przepisów ustawy o transporcie kolejowym. – podaje Aneta Łochońska-Czerkas, kierownik wydziału architektury i geodezji. Dodaje, że w dokumentacji na mapach były zaznaczone usytuowanie ekranów dźwiękochłonnych, natomiast w części opisowej były zawarte ustalenia dotyczące zastosowania ekranów wyłącznie pochłaniających, które skutecznie zmniejszają poziom obciążenia akustycznego do 17 dB.

Zawarta była również uwaga, że zastosowanie ekranów odbijających, w tym przezroczystych, jest wysoce niecelowe, gdyż jednostronnie zmniejszają poziom hałasu jedynie o około 9 dB, zwiększając znacznie na zasadzie odbicia zwierciadlanego poziom natężenia dźwięku po przeciwnej stronie toru. W dokumentacji poza tym nie było określenia wysokości planowanych ekranów ani szczegółowych rozwiązań pokazujących np. przejścia w ekranach.

Opinia zaginęła…

Aneta Łochońska-Czerkas dodaje, że gmina w ustawowym terminie wydała opinię.

Biorąc pod uwagę zagrożenie podniesieniem poziomu hałasu w związku z modernizacją linii, wnioskowano m.in. o przedłużenie niektórych ekranów wzdłuż istniejącej, bądź planowanej zabudowy oraz skrócenie końcowego odcinka ekranów, bowiem na terenie przyległym do torów nie występowały tereny zabudowane, ani przeznaczone w planie zagospodarowania i w studium gminy pod zabudowę. Opinia ta z niewidomych przyczyn, prawdopodobnie zaniedbania Poczty Polskiej, nie dotarła do adresata, natomiast na etapie prowadzonego przez wojewodę dolnośląskiego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej gmina, po zapoznaniu się z dokumentacją, ponownie wniosła uwagi o przedłużenie ekranu w Pęgowie. Uwagi gminy nie zostały uwzględnione przez inwestora – twierdzi kierownik i dodaje, że jeśli chodzi o dworzec kolejowy w Obornikach Śląskich nie będzie on przesłonięty ekranem akustycznym od torów kolejowych.

Burmistrz Obornik Śl. Sławomir Błażewski nie kryje, że również jemu pod względem estetycznym, ekrany nie podobają się. – PKP remontuje dworzec, rewitalizacji ma również zostać poddany park przy dworcu, na którym powstanie plac zabaw. Kiedy zostaną przeprowadzone odbiory, wystąpimy z wnioskiem o pomalowanie ekranów w dziecięce motywy, oczywiście od strony placu zabaw – zapowiada burmistrz.

[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here