Ruszyły zapisy na tegoroczny Bieg Sylwestrowy

484

Przypomnijmy, że w tym roku odbędzie się Jubileuszowy, bo już XXX Uliczny Bieg Sylwestrowy – Trzebnica 2014. Zawodnicy, podobnie jak w latach poprzednich, będą mieli do pokonania dystans 10 km (dwie pętle po 5 km). Start zaplanowany jest tradycyjnie na godz. 12. Celem zawodów jest popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej, zdobywanie nowych jej zwolenników, kontynuacja corocznej imprezy biegowej w Trzebnicy, w warunkach zimowych, a także promocja gminy Trzebnica w Polsce i na świecie.

W zawodach udział wziąć mogą biegacze, którzy ukończyli 16 rok życia, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości. W biegu głównym występuje podział na kategorie wiekowe:

– wśród mężczyzn: M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-55 lat), M55 (56-59 lat),  M60 (60-65 lat), M65 (66-69 lat),  M70 (powyżej 70 lat);

– wśród kobiet odpowiednio: K16, K20, K30, K40, K50, K55, K60, K65, K70.

Kategoria „niepełnosprawni” obejmuje wyłącznie osoby z amputacją rąk.

Warunkiem udziału w imprezie jest zgłoszenie internetowe do udziału w zawodach (limit – 1500 uczestników) oraz uiszczenie opłaty za udział w zawodach. Ważne jest także wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu imprezy oraz przepisów PZLA, a także podpisanie oświadczenia o udziale w imprezie na własną odpowiedzialność (dla osób niepełnoletnich złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w obecności sędziego na formularzu zgłoszeniowym) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także  w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych.

Istotne jest także poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem, dla potwierdzenia daty urodzenia oraz narodowości.

Opłata za udział w zawodach: dla zgłoszonych do dnia 30 listopada wynosi 40 zł. Dla zgłoszonych po tym terminie – 60 zł. Jeśli nie będzie przekroczony limit zgłoszeń opłata za zgłoszenie w dniu imprezy wyniesie 100 zł. Opłata za udział w zawodach nie podlega zwrotowi. W roku bieżącym nie będzie pobierana kaucja za chipy. Mieszkańcy gminy Trzebnica zwolnieni są z opłaty startowej.

Każdy uczestnik otrzymuje: posiłek, gorący napój, owoce, pamiątkowy medal, koszulkę techniczną, kalendarz, a także numer startowy oraz niespodzianki przygotowane w ramach jubileuszu.

Zgłoszenia należy składać na stronach internetowych: www.biegsylwestrowy.pl, www.tckis.trzebnica.pl – do dnia 30 listopada 2013 roku.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here