„Mam TALENT”

80

Powszechność talentów

Każdy z nas został obdarzony talentami. Każdy też otrzymał zadanie, aby te talenty rozwijać. Cokolwiek mamy, mamy nie dla siebie, lecz po to, aby dzielić się z innymi. Nikt z nas nie żyje dla siebie (Rz 14,8). Jeśli podejmujemy naukę lub pracę, to nie tylko dla siebie. Wszystko podejmujemy dla wspólnego dobra. Sami najbardziej rozwijamy się wtedy, gdy troszczymy się o dobro wspólne. Nawet można powiedzieć, że człowiek najbardziej jest sobą wtedy, gdy czyni siebie darem dla innych. Aby to jednak było możliwe, człowiek musi „posiadać” siebie, musi być wewnętrznie wolnym. Ewangeliczna przypowieść o talentach przypomina, że każdy człowiek został przez Boga obdarzony przeobficie (Mt 25,14-30). Dwaj obdarowani większą ilością talentów, pomnożyli je nawet o 100 %. Dlatego usłyszeli od dawcy darów zapewnienie o jeszcze większej nagrodzie, niż posiadany majątek. Natomiast inny z obdarowanych okazał się człowiekiem o „ograniczonych horyzontach”. Nie dość, że nic nie zrobił, aby pomnożyć otrzymany dar, to jeszcze z pretensjami odniósł się do dawcy. Dlatego otrzymał od swojego pana naganę i zapowiedź wielkiej kary za zniszczone dobra.

 

Odpowiedzialność za dary

Prawdą jest, że każdy z nas otrzymuje inne dary oraz w zróżnicowanych wielkościach. Ale prawdą również jest, że komu więcej dano, od tego się będzie więcej wymagać. Trzeba zatem właściwie podchodzić do swoich talentów i zdolności oraz je właściwie rozwijać. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, który w wielu dziedzinach jest zaborczy i niszczący słabszych. Dlatego potrzeba większego otwarcia na drugiego człowieka. Z pomocą takiemu światu może przyjść Kościół Jezusa Chrystusa. Obecny papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium pisze, że trzeba „przebudować” obecne warunki życia i struktury (nawet samego Kościoła), aby wspomóc ludzi pozbawionych siły, światła i pociechy życia. Powołani do tego są właśnie ci, którzy otrzymali wiele talentów, a często uważają się za „urodzonych przywódców narodu”. Niech zatem dobrze temu Narodowi służą. Myślę tu o wszystkich kandydatach do władz w najbliższych wyborach. Czy rzeczywiście mają potrzebne zdolności do sprawowania władzy i czy będą dobrze wypełniać swoje zadania? Warto przemyśleć wszystko pod tym kątem, a później podjąć dobrą decyzję w czasie wyborów. Ojczyzna nasza tyle razy powstała z upadku dzięki wielkim, charyzmatycznym postaciom, niech i teraz nie zabraknie w niej ludzi, którzy będą właściwie rozwijali nasze wspólne dobro.

 

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here