Ekstra kasa dla Piasta

101

Radni najwidoczniej „przespali” uchwałę zmieniającą budżet. Dopiero gdy przewodniczący rady odczytał projekt – zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, na sali zapanowała konsternacja. Radni pytali co ze zmianami w budżecie, na co przewodniczący przypomniał, że właśnie są za nimi; jednogłośnie i bez dyskusji je przegłosowali…

Dyskusja nad budżetem jednak była, ale… podczas uchwały do WPF.  Wtedy wstał radny Damian Sułkowski i stwierdził że zdziwił się, gdy znaczna kwota z zapisanych środków na promocję, zostanie przekazana jako dotacja na działanie klubu piłkarskiego Piast Żmigród.

Chciałbym wiedzieć wcześniej o tym, że klub ma problemy, bo wyszło na to, że zostało skierowane oficjalne pismo do burmistrza.

Odpowiedział burmistrz Lewandowski, który poinformował radnego, że nie było jego zamierzeniem nieinformowanie radnych o sytuacji finansowej klubu.

– Nie przypominam sobie takiego uzgodnienia, żeby miała się za każdym razem zbierać rada i debatować nad każdą dotacją. Taka komisja miała kiedyś miejsce i budziła określone emocje. Przepraszam za szczerość, ale pan mówił, że będzie głosował „za”, ale mam wątpliwości jakby pan się zachował gdyby nie było kampanii przedwyborczej. Ja nie wyobrażam sobie, żeby nie wspomóc tego, czy innego klubu. Dziękuję za uwagę i proszę o przegłosowanie tego projektu uchwały – powiedział Robert Lewandowski, dodając po chwili: – Zresztą jest już przegłosowany, tak że dziękuję za przegłosowanie.

Ostatni głos w dyskusji nad przyznaną dotacją należał do radnego Rafała Zagórskiego, także prezesa Piasta.

– Tutaj nikt nie miał zamiaru żadnych pieniędzy gdziekolwiek ukrywać i „po cichu” przekazywać na rzecz klubu. Nie było też „załatwiania pod stołem” u burmistrza w gabinecie, tylko klub oficjalnie zwrócił się z pismem do gminy. Z uwagi na to, że wygasła umowa sponsorska klubu z gminą na reklamowanie, zwróciliśmy się o zwiększone wsparcie finansowe. Z drugiej strony dostaliśmy środki z promocji, bo promujemy gminę.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here