Chodnik na Szkolnej będzie droższy

283

O zmianach w tegorocznym budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej, powiedziała kierownik wydziału inwestycyjnego Sławomira Hermann.

– Zwiększamy środki na zadanie częściowo realizowane ze środków z funduszu sołeckiego i Programu Odnowy Wsi. Szacunkowo wyceniliśmy budowę chodnika na ul. Szkolnej na 145 tys. złotych, jednak najlepsza oferta po przetargu była o 20 tys. zł większa. W ramach zadania powstanie chodnik, zaczynający się od remizy, a prowadzący do szkoły. W przyszłym roku przygotujemy projekt na następny etap, czyli od remizy do „piątki”.

Kierownik poinformowała zebranych, że wymieniana będzie magistrala wodociągowa na ul. Strzeszowskiej i wymiana sieci przepinająca, prowadząca do istniejących domów, a także na nowo powstałe osiedla. Natomiast na ul. Krótkiej w Ligocie Pięknej zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa i wodociągowa. Obie inwestycje zostaną zrealizowane do maja przyszłego roku.

Kolejną zmianą w budżecie, pozytywnie przyjętą przez radę, było zwiększenie wydatków o 5 tys. zł na zadanie pn. „Rozbudowa placu zabaw” w Ozorowicach (współfinansowane z funduszu sołeckiego), a także o 7 tys. zł na budowę otwartych siłowni w Szymanowie. W obu przypadkach zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń dla młodzieży i dorosłych – w Ozorowicach powstanie jedno takie urządzenie, natomiast w Szymanowie zamontowane zostaną cztery.

Radni zmniejszyli wydatki o 40 tys. zł (z przeznaczonych 50 tys. zł), na opracowanie projektu rozbudowy cmentarzy w Krynicznie i Wysokim Kościele. 10 tys. zł z zapisanej kwoty przeznaczono na wykonanie projektów geotechnicznych.

Uchwałą radni przejęli drogę od powiatu, która ma szansę zostać w przyszłym roku wyremontowana w ramach tzw. „schetynówek”. Niebawem gmina będzie składać odpowiedni wniosek o dofinansowanie. To droga prowadząca od krajowej „piątki” do centrum Szymanowa.

– Konserwator zabytków wyraził zgodę na ściągnięcie kostki, którą obecnie ta droga jest wyłożona. My wzmocnimy jej konstrukcję i wylejemy ją asfaltem. Nie będziemy robić chodników, ponieważ po podpisaniu umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska na kanalizację Szymanów-Psary-Krzyżanowice, na poboczu drogi w Szymanowie musimy zrobić  kanalizację i w ramach tego projektu wybudujemy następnie chodnik ze ścieżką rowerową – wyjaśniła Sławomira Hermann.

Wszystkie uchwały podejmowane na sesji zostały jednogłośnie przyjęte.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here