Marszałek obiecuje ścieżki rowerowe i…

  150

  Starosta Robert Adach wspomniał o kluczowych zadaniach dla powiatu, które mają być realizowane w najbliższych latach. Zapowiedział, że jest szansa na to, aby połączyć trzebnicki szpital z wrocławskim szpitalem wojewódzkim. Kolejnym z pomysłów, który ma szansę realizacji, jest przebudowa magistrali łączącej Trzebnicę z Wrocławiem, a także budowa inkubatorów przedsiębiorczości – czyli miejsc, które oferowałoby pomoc prawną, księgową dla nowo powstających firm.

  Naszym sztandarowym projektem będzie budowa ścieżki rowerowej trasą dawnej kolei wąskotorowej. Już teraz ten projekt będzie obejmował trzy powiaty: milicki, trzebnicki i wołowski. W ostatnim czasie dołączyły do nas gmina Oborniki Śląskie, gmina Wińsko i właśnie powiat wołowski. Mamy szanse za pieniądze unijne wybudować w sumie kilkaset kilometrów ścieżek rowerowych. Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić turystów, aby odwiedzili nasz region i zostali w nim na dłużej – dzięki temu mogliby w pełni skorzystać w naszej bazy hotelowej  – powiedział Robert Adach.

  Po oficjalnym otwarciu, krótką konferencję prasową przeprowadzono w starostwie. Udało nam się zadać kilka pytań marszałkowi.

  NOWa: Podczas spotkania poruszany był temat ścieżek rowerowych. Jaka jest realna szansa na powstanie tego projektu?

  Cezary Przybylski: – Po podpisaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, na początku przyszłego roku pojawią się środki, po które będą mogły sięgać samorządy. Wtedy ogłosimy nabory.

  Wspomniał pan o nowym rozdaniu środków unijnych. Jakie będą największe w województwie inwestycje?

  – Na pewno S5 i S3, a także budowa szpitala onkologicznego, jednak nie jest jeszcze znana jego lokalizacja.

  Podczas spotkania wspomniał Pan o połączeniu naszego szpitala. Jest realne takie połączenie?

  – Będziemy jeszcze rozmawiać na temat konsolidacji. Zdajemy sobie sprawę, że specjalizacje świadczone w trzebnickim szpitalu są wykonywane na bardzo wysokim poziomie, ale zbyt drogo go kosztują. Poza tym, gdyby szpital im. św. Jadwigi był rangi wojewódzkiej czy klinicznej, to jego finansowanie byłoby łatwiejsze.

  209 mln zł
  to kwota, którą otrzymał nasz powiat na realizację zadań w minionym rozdaniu środków unijnych (z lat 2007-13)

  ODPOWIEDŹ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here